Seminár

Vynútené investície

JUDr. Peter Kotvan

Školenie rieši problematiku vynútených investícií, pohľad na dopad zákona o poplatku za rozvoj a relevantné otázky v súvislosti s novým zákonom o výstavbe a zákonom o územnom plánovaní.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Analýza inštitútu vynútených investícií
  • Analýza aplikácie zákona o poplatku za rozvoj
  • Analýza problematiky
  • Návrh riešenia do budúcna – plánovacia zmluva, memorandum mesta o spolupráci s investormi a konkrétne zmluvy medzi mestom a developerom na základe memoranda

Komu je určený

Seminár je určený predstaviteľom samospráv, developerom, projektantom, osobám zabezpečujúcim inžiniering.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo, spory v stavebníctve a riešenie problémov na stavbe. Rozhoduje spory v stavebníctve na požiadanie strán v spore ako adjudikátor, resp. rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní.

Presadzuje používanie FIDIC zmluvných podmienok v stavebnej praxi.

Angažuje sa v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

9.3.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

9.3.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

15.6.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

15.6.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.