Seminár

Výkonnostný marketing, ktorý prináša platiacich zákazníkov

Peter Weidinger

Podnikatelia, naučte sa digitálny marketing, ktorý generuje zisky. Odneste si poznatky, s ktorými okamžite vytvoríte profitujúce reklamy a stanete sa na trhu viditeľní. Vyriešite svoje stagnujúce obchody a stratu zákazníkov novým pohľadom na výkonnostný marketing.

Bonus: Po absolvovaní získa každý účastník 45-minútovú individuálnu online konzultáciu, kde si zodpovieme vaše konkrétne otázky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Výkonnostný marketing, ktorý prináša platiacich zákazníkov

Úvod

 • Úvod do kanálov online marketingu v jednom slide
 • Voľba cieľových trhov a kde sú naši zákazníci
 • Vytvárajme také ponuky, ktoré sú na trhu životaschopné

Nástroje na mapovanie konkurencie

 • Ahrefs
 • Collabim
 • Screamingfrog

Výkonnostné a brandové online kanály, ktoré predávajú

 • Google
 • Facebook
 • RTB
 • E-mail marketing
 • Tovarové porovnávače

Práca so studeným publikom alebo ako zohrievať publiká

 • Získavanie zákazníkov, ktorí chcú nakupovať
 • Starostlivosť o sľubných zákazníkov
 • Premena sľubných zákazníkov na platiacich zákazníkov

Práca so zákazníkom v cykle po zrealizovanom nákupe

 • Vytváranie zážitkov
 • Ako pracovať na vzťahoch so zákazníkom
 • Podnecujme zákazníkov, aby odovzdávali svoje skúsenosti

Plánovanie a práca s rozpočtami pre online marketing

 • Produktové línie a výška marže
 • Tvorba rozpočtov pre jednotlivé produktové línie
 • Optimalizovanie a škálovanie kampaní, ktoré performujú

Bonus na záver

Úvod do analytických nástrojov alebo metriky, ktoré hodnotíme
(cross sale)

 • Práca s nástrojom Google Analytics
 • modul Publikum
 • modul Akvizícia
 • modul Správanie
 • modul Konverzie a meranie cieľov

Komu je určený

Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov, pracovníkov marketingových oddelení a všetkých záujemcov o problematiku.

Harmonogram školenia: Výkonnostný marketing, ktorý prináša platiacich zákazníkov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Výkonnostný marketing, ktorý prináša platiacich zákazníkov

Peter Weidinger

Peter Weidinger aktuálne pôsobí v spoločnosti Effectix. Klientom pomáha zvyšovať výkon online marketingu, budovať značku a nastavuje vhodné stratégie. „Na relevantného kupujúceho vyskočíte aj z monitora a ešte bude odhodlaný za to aj zaplatiť.“ Táto myšlienka vyjadruje hodnotu, ktorú odovzdáva klientom. Prial by si tvrdiť, že poznatky, ktoré…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.