Seminár

Výkonnostný marketing, ktorý prináša platiacich zákazníkov

Peter Weidinger

Podnikatelia, naučte sa digitálny marketing, ktorý generuje zisky. Odneste si poznatky, s ktorými okamžite vytvoríte profitujúce reklamy a stanete sa na trhu viditeľní. Vyriešite svoje stagnujúce obchody a stratu zákazníkov novým pohľadom na výkonnostný marketing.

Bonus: Po absolvovaní získa každý účastník 45-minútovú individuálnu online konzultáciu, kde si zodpovieme vaše konkrétne otázky.

Obsahová náplň

Úvod

 • Úvod do kanálov online marketingu v jednom slide
 • Voľba cieľových trhov a kde sú naši zákazníci
 • Vytvárajme také ponuky, ktoré sú na trhu životaschopné

Nástroje na mapovanie konkurencie

 • Ahrefs
 • Collabim
 • Screamingfrog

Výkonnostné a brandové online kanály, ktoré predávajú

 • Google
 • Facebook
 • RTB
 • E-mail marketing
 • Tovarové porovnávače

Práca so studeným publikom alebo ako zohrievať publiká

 • Získavanie zákazníkov, ktorí chcú nakupovať
 • Starostlivosť o sľubných zákazníkov
 • Premena sľubných zákazníkov na platiacich zákazníkov

Práca so zákazníkom v cykle po zrealizovanom nákupe

 • Vytváranie zážitkov
 • Ako pracovať na vzťahoch so zákazníkom
 • Podnecujme zákazníkov, aby odovzdávali svoje skúsenosti

Plánovanie a práca s rozpočtami pre online marketing

 • Produktové línie a výška marže
 • Tvorba rozpočtov pre jednotlivé produktové línie
 • Optimalizovanie a škálovanie kampaní, ktoré performujú

Bonus na záver

Úvod do analytických nástrojov alebo metriky, ktoré hodnotíme
(cross sale)

 • Práca s nástrojom Google Analytics
 • modul Publikum
 • modul Akvizícia
 • modul Správanie
 • modul Konverzie a meranie cieľov

Komu je určený

Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov, pracovníkov marketingových oddelení a všetkých záujemcov o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Peter Weidinger

Peter Weidinger aktuálne pôsobí v spoločnosti Effectix. Klientom pomáha zvyšovať výkon online marketingu, budovať značku a nastavuje vhodné stratégie. „Na relevantného kupujúceho vyskočíte aj z monitora a ešte bude odhodlaný za to aj zaplatiť.“ Táto myšlienka vyjadruje hodnotu, ktorú odovzdáva klientom. Prial by si tvrdiť, že poznatky, ktoré…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

17.3.2022

ONLINE

Peter Weidinger

17.3.2022

Bratislava

Peter Weidinger

7.6.2022

ONLINE

Peter Weidinger

7.6.2022

Bratislava

Peter Weidinger

22.9.2022

ONLINE

Peter Weidinger

22.9.2022

Bratislava

Peter Weidinger

8.12.2022

ONLINE

Peter Weidinger

8.12.2022

Bratislava

Peter Weidinger

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.