Seminár

Úvod do Quick Response Manufacturing (QRM)

Ing. Lukáš Richter PhD.

Optimalizáciu procesov a zlepšovanie riadenia nie je možné robiť rovnako v kusovej a malosériovej výrobe ako v automotive závode. Na seminári si povieme, čo robiť a čo, naopak, nerobiť v prostredí kusovej a malosériovej výroby. Počas dňa spoločne identifikujeme slabé miesta vášho výrobného systému.

Ak ste kusová či malosériová výroba so širokou variabilitou produktov a fluktuujúcim dopytom, tlakom na skracovanie priebežnej doby a hľadáte odpovede a riešenia v súčasnej manažérskej literatúre, určite ste narazili na problém. Väčšina dostupných zdrojov o tejto problematike sa tradične orientuje len na sériovú či linkovú výrobu. V zahraničí si však nachádza stále viac zástancov výrobnej stratégie Quick Response Manufacturing (QRM). Jej základom je redukcia interných aj externých priebežných časov a zmena organizácie výroby na multifunkčné bunky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Úvod do Quick Response Manufacturing (QRM)

  • Úvod do Quick Response Manufacturing (QRM)
  • Porovnanie prístupov LEAN a QRM
  • Skracovanie priebežných dôb spracovania zákazky
  • Systém riadenia výroby POLCA
  • Postup implementácie stratégie vo firme
  • Diskusia a otázky

Komu je určený

Seminár je určený riaditeľom a vedúcim výroby, majiteľom firiem, Lean expertom.

Harmonogram školenia: Úvod do Quick Response Manufacturing (QRM)

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Úvod do Quick Response Manufacturing (QRM)

Ing. Lukáš Richter PhD.

Špecializuje sa na zvyšovanie produktivity firiem, LEAN manažment a nepretržité zlepšovanie KAIZEN. Klientmi sú spoločnosti bez rozdielu odvetvia, ktorí nie sú zmierené s neefektívnosťou svojich procesov. Ťažiskom jeho aktivít sú okrem školení konkrétne projekty zmien s merateľnými prínosmi priamo v tíme zákazníka. Za 12 rokov praxe pomáhal už viac…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.