Seminár:
US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 13.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP.
 • Porovnanie US GAAP,  IFRS a slovenskej legislatívy.
 • Koncepčný rámec.
 • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
 • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • Výkaz peňažných tokov.
 • Udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

 • 13.10.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 220,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.10.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 150,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.3.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 220,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.3.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 150,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.10.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 220,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.10.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 150,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Obec efektívne

PDF na stiahnutie:  Legislatívne zmeny pre podnikateľov