Seminár

Úradná kontrola potravín – legislatíva a súdna prax

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Školenie je venované úradným kontrolám potravín. Okrem aktuálnej legislatívy a informácií o zákonných požiadavkách vás oboznámime aj s najčastejšími pochybeniami v praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Úradná kontrola potravín – legislatíva a súdna prax

  • Základná právna úprava, pojem úradná kontrola potravín
  • Orgány úradnej kontroly potravín, kontrolované subjekty
  • Výkon úradnej kontroly potravín, oprávnenia a povinnosti zamestnancov
  • Nápravné opatrenia, skončenie úradnej kontroly potravín

 

Komu je určený

Seminár je určený širokej potravinárskej praxi a právnickej praxi v oblasti potravinárstva.

Harmonogram školenia: Úradná kontrola potravín – legislatíva a súdna prax

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Úradná kontrola potravín – legislatíva a súdna prax

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.