Seminár GPT AI

Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

Veronika Bošková

Tento praktický workshop je venovaný nástroju Midjourney, revolučnej AI pratforme na generovanie obrázkov. Je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie vizuálnych obsahov - od grafických dizajnérov, marketérov cez web dizajnérov a social media manažérov až po nadšencov z radov širokej verejnosti. Midjourney je nástroj, ktorý ponúka širokú paletu možností využitia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

ÚVOD

 • Čo je Midjourney a ako funguje
 • Rozdiel medzi bezplatnou a platenou verziou - výhody a obmedzenia

VERZIE MIDJOURNEY

 • Rozdiely medzi jednotlivými verziami Midjourney
 • Midjourney nastavenia

PROMPTY (PRÍKAZY)

 • Čo je prompt a ako funguje
 • Štruktúra promptov - Ako daný prompt napísať
 • Textové prompty
 • Obmedzenia a zakázané slová

ŠTYLIZÁCIA PROMPTOV:

 • Ako funguje štylizácia obrázkov
 • Príklady a ukážky rôznych umeleckých štýlov (Fotorealizmus, Pixel Art, Pencil sketch, Neon art…)

PARAMETRE PROMPTU

 • Rozmer obrázkov
 • Kvalita obrázkov

PRAKTICKÉ VYUŽITIE PROMPTOV

 • Príspevky na sociálne siete - príklady a ukážky promptov
 • Logo dizajn a web dizajn - príklady a ukážky promptov
 • Mockupy - príklady a ukážky promptov
 • Interiérový dizajn - príklady a ukážky promptov

BONUS

 • Tvorba promptov pomocou obrázkov
 • Generovanie promtov pomocou textových nástrojov
 • Zakúpenie špecifických promptov

Obrázok vygenerovaný pomocou nástroja Midjourney

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

Veronika Bošková

Veronika Bošková sa celý svoj profesný život pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku a posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov. 

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.