Seminár

Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

Veronika Bošková

Tento praktický workshop je venovaný nástroju Midjourney, revolučnej AI pratforme na generovanie obrázkov. Je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie vizuálnych obsahov - od grafických dizajnérov, marketérov cez web dizajnérov a social media manažérov až po nadšencov z radov širokej verejnosti. Midjourney je nástroj, ktorý ponúka širokú paletu možností využitia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

ÚVOD

 • Čo je Midjourney a ako funguje
 • Rozdiel medzi bezplatnou a platenou verziou - výhody a obmedzenia

VERZIE MIDJOURNEY

 • Rozdiely medzi jednotlivými verziami Midjourney
 • Midjourney nastavenia

PROMPTY (PRÍKAZY)

 • Čo je prompt a ako funguje
 • Štruktúra promptov - Ako daný prompt napísať
 • Textové prompty
 • Obmedzenia a zakázané slová

ŠTYLIZÁCIA PROMPTOV:

 • Ako funguje štylizácia obrázkov
 • Príklady a ukážky rôznych umeleckých štýlov (Fotorealizmus, Pixel Art, Pencil sketch, Neon art…)

PARAMETRE PROMPTU

 • Rozmer obrázkov
 • Kvalita obrázkov

PRAKTICKÉ VYUŽITIE PROMPTOV

 • Príspevky na sociálne siete - príklady a ukážky promptov
 • Logo dizajn a web dizajn - príklady a ukážky promptov
 • Mockupy - príklady a ukážky promptov
 • Interiérový dizajn - príklady a ukážky promptov

BONUS

 • Tvorba promptov pomocou obrázkov
 • Generovanie promtov pomocou textových nástrojov
 • Zakúpenie špecifických promptov

Obrázok vygenerovaný pomocou nástroja Midjourney

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney

Veronika Bošková

Veronika Bošková sa celý svoj profesný život pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku a posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov. 

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.