Seminár:
Trojdňové stretnutie personalistiek a mzdárok - Fit camp pre personalistky a mzdárky

Fit camp pre personalistov a mzdárov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Pre všetky mzdárky a personalistky sme pripravili skvelú NOVINKU. Kvalitné a komplexné vzdelávanie, celodenné konzultácie s výbornými lektorkami a zároveň relax, pobyt na čerstvom vzduchu (aby sme si nadobudnuté vedomosti dobre zapamätali), zdravý jedálniček, pohyb a wellness. Využite tento úžasný vzdelávací pobyt v prírode.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Obsah kurz

 1. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 • Pracovný čas – pojem, možnosti rozvrhnutia
 • Čo je zmennosť, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka
 • Podstata nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času
 • Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne, jednotlivé kroky a rozhodnutia
 • Čo je zamestnávateľ povinný dodržať pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť
 • Pružný pracovný čas
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca

2. Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu, povinný prídel a ďalšie prídely
 • Použitie sociálneho fondu
 • Benefity peňažné a nepeňažné
 • Podniková sociálna politika
 • Daňové hľadisko príspevkov zo sociálneho fondu

 3. Vznik a skončenie pracovného pomeru

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny.
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
  • Z judikatúry súdov.

 4. Benefity z nákladov

 • Rekreácie zamestnancov
  • Nárok
  • Spracovanie
  • Problémy z praxe
 • Príspevok na šport pre deti
  • Nárok
  • Spracovanie
  • Mimoriadne platy
 • 13. a 14. plat
  • Nárok
  • Odvody
  • Daň

 5. Exekúcie v mzdovej učtárni

 • Zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca
 • Exekúcie podľa exekučného poriadku
 • Povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti
 • Výpočet exekúcie
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcií

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahovo je kurz zameraný na najčastejšie problémy, s ktorými sa pri svojej práci stretávate. Tematicky sa budeme venovať rozvrhnutiu pracovného času, exekúciám, ukončeniu pracovného pomeru, sociálnemu fondu i benefitom z nákladov. Individuálne však môžete konzultovať svoje otázky z oblasti pracovného práva a mzdovej problematiky. Kurz bude prebiehať v skupine max. 10 účastníkov.

Je to výborná možnosť, ako spojiť vzdelávanie s relaxom.

Štúdium bude prebiehať na čerstvom vzduchu v príjemnom prostredí Zochovej chaty v Modre. Načerpáte sily, zregenerujete sa po náročnom období, stretnete sa a môžete zdieľať svoje skúsenosti.

Ponúkame vám tri dni plné informácií, interakcie, odpovedí na vaše otázky. V popoludňajších hodinách môžete využiť cvičenie pilates, masáž, wellness. Všetko je zahrnuté v cene kurzu.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, personalistom

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

Harmonogram

 • 8.30 – 9.10 – ranné cvičenie
 • 10.00 – 12.00 – školenie a diskusia
 • 12.00 – 13.00 – FIT obed
 • 13.00 – 15.00 – školenie a diskusia
 • 15.00 – 17.00 – sprievodný program FIT camp
 • 18.00 – spoločná večera

Pilates s lektorkou Ľubicou Garajovou

Pilates je zázračný systém pohybov, ktoré blahodarne pôsobia na telo aj na dušu. Bez toho, aby ste sa fyzicky úplne vyčerpali, začnete si uvedomovať vlastné telo, svoju schopnosť graciózne sa pohybovať, zhodnotíte svoj vzhľad z hľadiska držania tela, čo sa pochopiteľne odrazí aj na vašom vystupovaní a celkovom vnímaní života. Nezáleží na tom, či ste v perfektnej kondícii a úplne fit, alebo ste sa doteraz nevenovali žiadnemu športu, určite nebude dlho trvať a pocítite na sebe pozitívne zmeny. Tak neváhajte a začnite s cvičením – čím skôr, tým rýchlejšie uvidíte výsledky.

Termíny a prihlásenie - Trojdňové stretnutie personalistiek a mzdárok - Fit camp pre personalistky a mzdárky

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.