Seminár

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty.

Obsahová náplň

  • Právny rámec pre kontrolu transferového oceňovania
  • Povinnosti daňovníka podľa zákona o dani z príjmov v súvislosti s transferovým oceňovaním
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu ako dôkaz správne nastavených cien
  • Význam analýzy porovnateľnosti
  • Praktické aspekty funkčnej a rizikovej analýzy pre rôzne druhy transakcií
  • Použitie jednotlivých metód transferového oceňovania v praktických príkladoch
  • Najčastejšie pochybenia zistené pri kontrole
  • Problémové oblasti v súvislosti s rôznymi druhmi transakcií a použitím konkrétnej metódy transferového oceňovania (výroba, distribúcia, vnútropodnikové služby a možné spôsoby ocenenia)
  • Najčastejšie otázky pri kontrole transferového oceňovania a diskusia

Popis

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Ako môžete zistiť, či sú ceny vo vašich transakciách nastavené správne a ako to môžete preukázať správcovi dane? Za akých podmienok vám môže správca dane odsúhlasiť metódu stanovenia cien v kontrolovanej transakcii?

Seminár vám pomôže zorientovať sa v problematike transferového oceňovania, upozorní vás na problémové situácie, kedy správca dane môže zvýšiť základ dane a zodpovie na sporné otázky a oblasti týkajúce sa jednotlivých druhov transakcií. Na kurze sa tiež naučíte správne používať jednotlivé metódy transferového oceňovania na stanovenie cien vo vašich kontrolovaných transakciách tak, aby ste ich obhájili aj pred správcom dane.

Komu je určený

Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.

Lektor

Ing. Veronika Frnková PhD.

Kontrole dane z príjmov právnických osôb sa venuje viac ako 12 rokov. V súčasnosti pôsobí na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty, kde sa špecializuje na kontrolu dane z príjmov právnických osôb so zameraním na transferové oceňovanie a aspekty medzinárodného zdaňovania. Ako interná lektorka pôsobí aj vo finančnej správe.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.12.2020

ONLINE

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

6.4.2021

Bratislava

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

6.4.2021

ONLINE

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

29.6.2021

Bratislava

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

29.6.2021

ONLINE

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

14.9.2021

Bratislava

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

14.9.2021

ONLINE

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

20.10.2021

Bratislava

Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.