Certifikovaný seminár

Teamleader vo výrobe - psychologické know how

PhDr. Tatiana Lesayová

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve. 

Obsahová náplň

Riadenie výrobných pracovníkov

 • Rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom
 • Tímové verzus individuálne
 • Synergický efekt a podmienky jeho vytvárania
 • Tímové roly a ich význam
 • Zásady efektívnej spolupráce
 • Riešenie problémov v tíme a rozhodovanie
 • Podpora kreativity, dôvery a otvorenosti
 • Tri oblasti vedenia tímu a ich vzájomná previazanosť
 • Efektívne vedenie porád (prezentácia informácií, úloh a výsledkov)
 • Pravidlá pri využívaní brainstormingu
 • Riadená diskusia
 • Ostatné podľa požiadaviek klientov 

Komunikácia a riešenie konfliktných situácií

 • Komunikácia ako nástroj vedenia ľudí
  • Mýty a omyly v komunikácii
  • Pravidlá a bariéry efektívnej komunikácie
  • Zdroje nedorozumení a komunikačné „brzdy“
  • Argumentácia, počúvanie, otázky
  • Zadávanie úloh a inštruovanie
 • Spätná väzba a kontrola
  • Zásady poskytovania spätnej väzby
  • Od „hodnotenia ľudí“ k „riešeniu problému“
 • Konflikty a ich zvládanie
  • Typy reakcií na konflikt, ich výhody a nevýhody
  • Zvládanie rôznych typov konfliktov s použitím asertívnych techník
  • Prevencia konfliktu
  • Vhodné a nevhodné štýly riešenia konfliktných situácií
  • Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
  • Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

 • Hodnotenie pracovníkov  
  •  Hodnotenie pracovníkov a riadenie výkonnosti
  •  Hodnotenie pracovníkov alebo ich správania
  •  Súčasnosť a trendy v hodnotení pracovníkov
  •  Metódy hodnotenia pracovníkov
  •  Výstupy a nadväznosti na hodnotenie pracovníkov (na odmeňovanie, rozvoj)
 • Tvorba systému hodnotenia
  • Predpoklady efektívneho systému hodnotenia
  • Objektívne a subjektívne kritériá
  • Kompetencie a kompetenčné modely
  • Kritériá hodnotenia
  • Hodnotiace stupnice a škály merania
  • Gaussova krivka v hodnotení
 • Príprava a priebeh hodnotiaceho rozhovoru
  •  Zdroje informácií k hodnoteniu pracovníkov
  •  Kľúčové udalosti
  •  Príprava hodnotených na hodnotenie
  •  Účinné vedenie hodnotiaceho rozhovoru
  • „Psychologická dohoda“
  • Význam očakávaní pracovníkov
  • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
  • Konkrétne nástroje motivácie
  • Riešenie situácií z praxe

Motivácia a rozvoj

 • Omyly týkajúce sa motivácie
 • Ako motivácia funguje
 • Hierarchia potrieb
 • Motívy rôznych ľudí
 • Všeobecná a špecifická motivácia
 • Podmienky špecifickej motivácie
 • Modifikácia správania 
 • Ako motivovať iných
 • Rola vedúceho pracovníka
 • Formulovanie motivujúcich cieľov
 • Vytváranie priestoru na rokovanie
 • Rozpoznávanie motivačných problémov pracovníkov
 • Ovplyvňovanie a podporovanie rozvoja pracovníkov

 

 

Komu je určený

Certifikovaný kurz Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve je určený predákom vo výrobe, majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom vo výrobe a stavebníctve, vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky oddelenia.

Časový harmonogram

Školenia:

1 deň: interaktívne školenie: Riadenie výrobných pracovníkov -  11.7.2022, 21.11.2022

2 deň:  interaktívne školenie:Komunikácia a riešenie konfliktných situácií -  12.7.2022, 22.11.2022

3 deň:  interaktívne školenie:Vedenie hodnotiacich rozhovorov -  13.7.2022, 23.11.2022

4 deň:  interaktívne školenie:Motivácia a rozvoj - 14.7.2022, 24.11.2022

Konzultácie a záverečný test:

5 deň: konzultácie a záverečný test. 15.7.2022, 25.11.2022

 Harmonogram školení

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška 

Čo získate

 • Spoznáte princípy fungovania tímu a spolupráce, tímovej dynamiky (komunikácia, spolupráca, pravidlá, roly) a zákonitostí formovania vzťahov v tíme, jeho efektívne budovanie.
 • Osvojíte si nástroje riadenia tímu. 
 • Naučíte sa, ako sa vyhnúť najčastejším chybám v komunikácii vedúceho pracovníka a osvojiť si pravidlá efektívnej komunikácie.
 • Získate zručnosť v odhaľovaní zdrojov nedorozumení a spôsob ich eliminovania.
 • Osvojíte si postupy efektívneho zadávanie úloh a zásady poskytovania spätnej väzby, konštruktívnej kritiky a negatívnej spätnej väzby.
 • Rozviniete manažérsku kompetenciu systematicky zdôvodňovať a objektívne hodnotiť pracovnú skupinu, pracovníkov, vytvárať kompetenčný model pracovníka vo výrobe.
 • Osvojíte si nástroje hodnotenia pracovného výkonu na zvýšenie motivácie a efektivity.
 • Získate zručnosti vo vedení hodnotiacich rozhovorov a rozhovorov, ktoré vedú k zvyšovaniu pracovného výkonu.
 • Získate informácie, ako motivácia funguje, aj informácie o faktoroch ovplyvňujúcich motiváciu.
 • Zvládnete princípy všeobecnej a špecifickej motivácie.
 • Spoznáte motivačné problémy pracovníkov.
 • Certifikát po úspešnom zvládnutí testu.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.7. – 15.7.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

11.7. – 15.7.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

21.11. – 25.11.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

21.11. – 25.11.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.