Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

Viete, od čoho všetkého je ešte závislá nová právna úprava, ktorá má byť účinná od 1. 4. 2024? Školenie je venované analýze zmluvných vzťahov medzi osobami zúčastnenými vo výstavbovom procese v súvislosti s novou právnou úpravou zákona o výstavbe. Realizujeme ho v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Počas školenia budeme riešiť praktické problémy aplikácie ustanovení nového zákona o výstavbe, ako napríklad:

 • Ako to bude so zmenou stavby
 • Kto bude zodpovedať za výstavbu
 • Aké úlohy bude mať:
  • projektant
  • stavebník
  • stavebný dozor
  • stavbyvedúci
  • zhotoviteľ
  • vlastník
 • Odpovede na vaše otázky

Komu je určený

Seminár je určený projektantom, právnikom, zhotoviteľom, stavebným inžinierom, verejným obstarávateľom, odborným garantom na verejné obstarávanie.

Harmonogram školenia: Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

JUDr. Milina Schifferdeckerová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 je advokátkou a v súčasnosti pôsobí v KPMG Slovensko.  Počas svojej dlhoročnej praxe sa venovala rôznym oblastiam práva so špecializáciou na stavebné právo, právo obchodných spoločností a pracovné právo. V rámci svojej špecializácie sa…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.