Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov

Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

Trojdňové školenie je venované sociálnym a komunikačným zručnostiam personalistov. Rozšírte svoje vedomosti o príprave a vedení hodnotiacich a prepúšťacích rozhovorov. Naučte sa viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov. Počas školenia sa budeme venovať tiež efektívnemu spôsobu nastavenia kompetenčných modelov.

Obsah školenia: Psychológia v praxi HR pre personalistov

Témy kurzu:

 • Interpersonálne role personalistu (príprava a vedenie hodnotiacich, očakávacích, disciplinárnych a prepúšťacích rozhovorov so zamestnancami)
 • Vedenie a motivácia generácií XYZ
 • Ako nastaviť kompetenčné modely

1. deň: Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

Naučte sa kvalitne pripraviť a viesť hodnotiaci, či prepúšťací rozhovor. Zvládnite argumentáciu a námietky. Počas kurzu máte možnosť rozhovory prakticky nacvičiť.

 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Príprava a vedenie očakávacieho rozhovoru
 • Príprava a vedenie disciplinárneho rozhovoru
 • Príprava a vedenie prepúšťacieho rozhovoru
 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody“
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky  pri dávaní spätnej väzby
 • Práca s pochvalou a kritikou
 • Techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Argumentácia a zvládanie námietok v rozhovore
 • Zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik rozhovorov

2. deň: Vedenie a motivácia generácií XYZ

Ako viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov vo vašej spoločnosti? Získajte potrebné vedomosti o pracovných očakávaniach a rôznych motiváciách.

Čo sú generácie X, Y:

 • čo ich formovalo a ako sa prejavujú
 • ako sa navzájom vnímajú
 • výsledky empirických výskumov

Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:

 • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné
 • čo prinesie nástup generácie Z
 • v čom je potrebná zmena vedenia a riadenia

Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu:

 • individuálna práca s predstaviteľmi generácií XYZ
 • age manažment

Ako viesť multigen tímy:

 • špecifiká vedenia
 • efektívna komunikácia a spolupráca v praxi

Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

3. deň: Ako nastaviť kompetenčné modely

Kompetenčný model je základný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov. Naučte sa vytvoriť kvalitný kompetenčný model a implementovať ho vo vašej spoločnosti.

Kompetenčný model ako základný nástroj riadenia ľudských zdrojov

 • Klasický prístup ku kompetenciám
 • Moderný prístup ku kompetenciám

Členenie kompetencií

 • Funkčné kompetencie (odborné, „tvrdé“ faktory)
 • Behaviorálne kompetencie („mäkké“ faktory: sebariadenie, riešenie problému, interpersonálne kompetencie)

Vytváranie kompetenčného modelu

 • Analytická časť
 • Formulácia kľúčových kompetencií
 • Tvorba pozorovaného správania
 • Implementácia do personálnych činností

Postup pri tvorbe a implementácii kompetenčného modelu (príklady z praxe)

Najčastejšie chyby pri zavádzaní kompetenčných modelov

Využitie kompetenčného modelu

 • Pri nábore a výbere zamestnancov
 • V hodnotení pracovného výkonu zamestnancov
 • V rozvoji zamestnancov
 • Pri odmeňovaní
 • V plánovaní kariéry
 • Pri budovaní firemnej kultúry

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Harmonogram

Školenia:

 1. deň: interaktívne školenie Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory (21.8.2024, 16.10.2024, 11.12.2024)
 2. deň: interaktívne školenie Vedenie a motivácia generácií XYZ (22.8.2024, 17.10.2024, 12.12.2024)
 3. deň: interaktívne školenie Ako nastaviť kompetenčné modely  (23.8.2024, 18.10.2024, 13.12.2024)

Harmonogram školení:

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 11.30 prednáška
 • 11.30 – 12.30 obed
 • 12.30 – 15.00 prednáška

Výhody kurzu

Cieľom Personálnej a mzdovej akadémie v module Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu je trénovať hodnotiace rozhovory so zamestnancami, prepúšťacie, motivačné rozhovory a komunikáciu s rôznymi generáciami.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: Psychológia v praxi HR pre personalistov

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.8. – 23.8.2024

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

21.8. – 23.8.2024

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

16.10. – 18.10.2024

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

16.10. – 18.10.2024

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

11.12. – 13.12.2024

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

11.12. – 13.12.2024

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.