Seminár

Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v roku 2021

Ing. Jarmila Belešová

Získajte prehľad v problematike odmeňovania pedagogických zamestnancov a diskutujte s odborníčkou o témach, ktoré vás zaujímajú.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v roku 2021

Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z.z.

 • Vecná pôsobnosť zákona
 • Zamestnávatelia s možnosťou výberu odmeňovania a jeho podmienky
 • Negatívna pôsobnosť zákona

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Získavanie kvalifikačných predpokladov
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat
 • Osobný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried

 • Kariérové stupne
 • Zaraďovanie do kariérových stupňov
 • Zaraďovanie do platových tried

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu

Príplatky

 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky  za profesijný rozvoj
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok

Pôsobnosť Zákonníka práce

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu

Komu je určený

všetkým, ktorý majú o danú problematiku záujem

Harmonogram školenia: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v roku 2021

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v roku 2021

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.