Seminár

Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Viete kedy Váš projekt, resp. jeho verejné obstarávanie bude považovaný za rizikový a kedy sa Vaše verejné obstarávania nebudú po novom kontrolovať? Na uvedenú otázku dáva odpoveď školenie Riziková kontrola verejného obstarávania.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)

V rámci dokumentov Operačného programu Slovensko bola dňa 5.10.2023 zverejnená Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/) .Predmetná príručka obsahuje okrem iného kapitolu 2.6 Rizikovo orientovaný prístup pre výkon finančnej kontroly verejného obstarávania. V zmysle danej príručky už by nemali všetky verejné obstarávania podliehať režimu kontroly verejného obstarávania.

 • Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom – účinnosť, na aké projekty sa vzťahuje.
 • Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania – kto je povinný ju vypracovať, rozsah vypracovania analýzy v zmysle prílohy 7 a 8 Príručky.
 • Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
  •  kontrolný zoznam verejného obstarávania (príloha č. 9).
  • kontrola pred uzavretím zmluvy 
  • predbežná kontrola
  • kontrola ex offo po uzavretí zmluvy.
 • Rizikovosť a kontrola dodatkov 
  • rizikové indikátory dodatkov
  • priebeh kontroly dodatkov
  • kontrola dodatkov ex post vs ex ante

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)

Seminár bude prebiehať v termíne:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:30 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.