Seminár

Úvod do MS Excel – Základné operácie sbunkami

Andrej Ľupták

Prvý modul kurzu je venovaný zoznámeniu sa s programom MS Excel. Počas školenia sa naučíte základné operácie s bunkami, aj to, ako bunky formátovať.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Úvod do MS Excel – Základné operácie sbunkami

Zoznámenie sa s programom MS Excel

 • Úvod do Microsoft Excel – čo je MS Excel
 • Štartujeme Excel – možnosti spustenia
 • Ukladáme dokument
  • Najčastejšie používané formáty
  • Rozdiel medzi formátom Excel 2003 a novším
  • Ďalšie možnosti ukladanie dokumentu
 • Pracovné prostredie
  • Pás kariet s nástrojmi
  • Panel rýchleho spustenia
  • Riadok vzorcov
  • Stavová lišta
  • Ďalšie možnosti zobrazenia dokumentu
  • Nástroj lupa
 • Základné pojmy
  • Čo je bunka, adresa bunky
  • Typy údajov v bunke

Základné operácie s bunkami

 • Zápis hodnoty
  • Spôsoby zápisu údajov do buniek
  • Rozpoznávanie typov údajov v bunke
 • Označovanie a navigácia
  • Typy kurzorov, práca s hodnotou v bunke
  • Rýchla navigácia v dokumente Excel
  • Označovanie buniek – súvislá, nesúvislá oblasť
  • Označenie stĺpcov, riadkov
  • Ďalšie tipy na rýchle a efektívne označovanie
 • Operácie na bunke
  • Kopírovanie a presúvanie hodnoty z jednej bunky do inej
  • Kopírovanie a presúvanie tabuľky
  • Vymazanie hodnoty, vymazanie formátovania, vymazanie celej bunky
  • Vkladanie novej bunky, riadkov a nových stĺpcov
  • Odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • Skrývanie a odkrývanie stĺpca a riadka

Formátovanie

 • Formát čísla v bunke
  • Formát čísla, dátumu, času
  • Formáty mien (€, $, £, atď.)
  • Formát percento
  • Formát textu
 • Práca s textom v bunke

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Úvod do MS Excel – Základné operácie sbunkami

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Úvod do MS Excel – Základné operácie sbunkami

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.