Seminár:
Riadenie cash flow a likvidity

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Účtovníctvo – zdroj ekonomických informácií:
  • druhy účtovných výkazov,
  • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
  • väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém).
 • Cash flow:
  • metódy vykazovania peňažných tokov,
  • grafické vyjadrenie vzťahu cash flow,
  • komponenty cash flow (čistý zisk, odpisy a amortizácia, úvery, prevádzkový kapitál, kapitálové výdaje),
  • cash flow analýza.
 • Cash flow ako ukazovateľ finančnej stability:
  • ponímanie Výkazu cash flow a ukazovateľov na báze cash flow,
  • charakteristika ukazovateľov na báze cash flow,
  • štruktúra cash flow a jej vplyv na finančnú stabilitu,
  • faktory ovplyvňujúce vývoj cash flow.
 • Analýza likvidity:
  • ukazovatele likvidity a ich interpretácia,
  • identifikátory monitorovania reálnej likvidity firmy,
  • faktory ovplyvňujúce zvýšenie/zníženie úrovne likvidity,
  • likvidné riziko – hlavné príčiny vzniku.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy, monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie

"Spokojný, aktívne moderovanie diskusie zúčastnených." Eustream, a.s.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riadenie cash flow a likvidity

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme