Seminár

Riadenie cash flow a likvidity

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Obsahová náplň

 • Účtovníctvo – zdroj ekonomických informácií:
  • druhy účtovných výkazov,
  • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
  • väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém).
 • Cash flow:
  • metódy vykazovania peňažných tokov,
  • grafické vyjadrenie vzťahu cash flow,
  • komponenty cash flow (čistý zisk, odpisy a amortizácia, úvery, prevádzkový kapitál, kapitálové výdaje),
  • cash flow analýza.
 • Cash flow ako ukazovateľ finančnej stability:
  • ponímanie Výkazu cash flow a ukazovateľov na báze cash flow,
  • charakteristika ukazovateľov na báze cash flow,
  • štruktúra cash flow a jej vplyv na finančnú stabilitu,
  • faktory ovplyvňujúce vývoj cash flow.
 • Analýza likvidity:
  • ukazovatele likvidity a ich interpretácia,
  • identifikátory monitorovania reálnej likvidity firmy,
  • faktory ovplyvňujúce zvýšenie/zníženie úrovne likvidity,
  • likvidné riziko – hlavné príčiny vzniku.
 • Diskusia.

Komu je určený

podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy, monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.