Seminár

Reštriktívne opatrenia voči Rusku s dopadom na colné konanie - 10. balík sankcií

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Aké opatrenia boli zavedené nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014? Čo je to Dual-Use? Koho všetkého sa dotkli sankcie? Dokážem vyviezť tovar? Aký dovoz tovaru je zakázaný? Existujú výnimky z týchto opatrení? Aj o tom a o ďalších súvislostiach s uloženými reštriktívnymi opatreniami si povieme na webinári.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Reštriktívne opatrenia voči Rusku s dopadom na colné konanie - 10. balík sankcií

Európska únia zaviedla celý komplex reštriktívnych opatrení a sankcií proti Rusku v rámci tzv. sankčných balíčkov ako ekonomických a politických opatrení. V colnej problematike ide o nesadzobné opatrenia ustanovené ako súčasť spoločnej obchodnej politiky formou právnych predpisov Európskej únie regulujúcich medzinárodný obchod s tovarom. Problematika reštriktívnych opatrení a sankcií je veľmi aktuálna a vyvoláva množstvo otázok tak na strane vývozcov, ako aj kompetentných štátnych orgánov.

V tejto súvislosti ide najmä o súbor právnych predpisov Európskej Únie, ktoré majú dopad na medzinárodný obchod s tovarom, ktorými sú najmä:

  • Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, 
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím,
  • Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Aké opatrenia boli zavedené nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014? Čo je to Dual-Use? Koho všetkého sa dotkli sankcie? Dokážem vyviezť tovar? Aký dovoz tovaru je zakázaný? Existujú výnimky z týchto opatrení? Aj o tom a o ďalších súvislostiach s uloženými reštriktívnymi opatreniami si povieme na webinári.

  • Reštriktívne opatrenia – základný prehľad 
  • Tovar s dvojakým použitím (Dual-Use)
  • Dual-Use s dopadom na uložené reštriktívne opatrenia 
  • 10. balík sankcií (Prehľad zakázaného tovaru pre vývoz a dovoz, Kontroly a obmedzenia, atď.)
  • Diskusia

Komu je určený

všetkým záujem o danú problematiku

Harmonogram školenia: Reštriktívne opatrenia voči Rusku s dopadom na colné konanie - 10. balík sankcií

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Reštriktívne opatrenia voči Rusku s dopadom na colné konanie - 10. balík sankcií

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.