Seminár

Reklamačné konanie v stavebných projektoch

Dr. Ing. Milan Oleríny, Odborník z praxe

Seminár je určený pracovníkom prípravy, investorským zložkám, pracovníkom oddelení ponúk, developerom, pracovníkom štátnej správy a technikom, ktorí pripravujú zmluvné podmienky pre projektové alebo stavebné práce, a tieto pripravujú alebo ich realizujú na základe akýchkoľvek Obchodných podmienok.

Cieľom seminára je najmä prevencia a nastavenie postupov a vysvetlení, ktoré sa týkajú vád projektových a stavebných prác a záväzkov dodávateľa a poskytovateľov služieb, vyplývajúcich z týchto zmlúv.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Reklamačné konanie v stavebných projektoch

Reklamácie do odovzdania diela

 • Nástroje v zmluvách na uplatnenie reklamácií objednávateľa (definícia kvality diela, požadovaných výrobkov a materiálov)
 • Reklamačné konanie objednávateľa do odovzdania diela
 • Priebežné odstraňovanie vád počas výstavby a nástroje v zmluve (definícia a rozdelenie vád v zmluve, podstatné/nepodstatné, neodstrániteľné vady, lehoty atď.)
 • Definícia vád projektovej a technickej dokumentácie (podstatné/nepodstatné, s dopadom na cenu/termíny atď.)
 • Súpisy vád k prevzatiu diela (zásady) a ich odstraňovanie (vady v realizácii, vady technických a projektových podkladov k dielu)

 

Reklamácie po odovzdaní diela

 • Reklamačné konanie objednávateľa po odovzdaní diela
 • Nárokovanie odstránenia vád objednávateľom, nástroje v zmluve
 • Nečinnosť zhotoviteľa v prípade reklamačného konania
 • Jednoznačné priradenie vady v prípade viac dodávateľov stavby
 • Odstránenie vady objednávateľom na vlastné náklady, ďalší postup strán
 • Znalecký režim v prípade sporov vo veci vád a ich klasifikácie

Komu je určený

pre pracovníkov prípravy, investorské zložky, oddelenia ponúk, developerov, štátnu správu a technikov, všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Reklamačné konanie v stavebných projektoch

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Reklamačné konanie v stavebných projektoch

Dr. Ing. Milan Oleríny

Má skúsenosti s prípravou a realizáciou 14 škôl v Čechách a na Slovensku, aktuálne pracuje na projektoch 4 škôl v ČR.

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na…

Ďalšie semináre lektora

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.