Seminár:
Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.4.2019
Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

 • Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb z pohľadu občianskeho a obchodného práva.
 • Záručné doby a ich rôzne dĺžky podľa subjektov.
 • Uplatňovanie zodpovednosti voči jednotlivým subjektom.
 • Rozlišovanie obchodného a občianskoprávneho vzťahu z hľadiska zodpovednosti.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a lehoty vybavenia.
 • Rozsah nárokov reklamujúcich subjektov.
 • Povinnosti predávajúcich a povinnosti výrobcov vo vzťahu k vadám.
 • Ako uzatvárať obchodné zmluvy z hľadiska uplatňovania a riešenia vád.
 • Ako uzatvárať spotrebiteľské zmluvy.
 • Reklamačné poriadky a ich obsah – tipy a príklady.
 • Uplatňovanie nárokov z vád na súdoch a ich riešenia v praxi.
 • Kontrolné oprávnenia a povinnosti kontrolovaných subjektov, príklady z praxe.
 • Novinky v oblasti spotrebiteľského práva.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi.

Od 1.2. 2016 nastali zmeny, ktoré priniesli ďalšie povinnosti pre podnikateľov v súvislosti s reklamačným konaním. Tieto zmeny platia pre e-shopy, ale aj pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky spotrebiteľom.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Lektor - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Referencie - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

"Vyslovujem veľkú spokojnosť s uvedeným školením, ako po obsahovej tak aj organizačnej stránke. Dostala som odpoveď na všetky otázky vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti. Pani lektorka Braxatorisová mala príjemný prejav a na všetky otázky reagovala na odbornej úrovni... Školenie by som odporučila každému, kto sa potrebuje v uvedenej problematike zorientovať, zistiť odlišnosti z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka." CAMPRI, s.r.o.

"Cítil som sa veľmi dobre v príjemnej spoločnosti. Seminár splnil moje očakávania s jeho obsahom som spokojný, dozvedel som sa veľa nových a dôležitých vecí, aj takých, o ktorých som dovtedy nevedel. Na tie, ktoré som si potreboval objasniť, som dostal konkrétnu odpoveď. Kladne hodnotím aj prednášku p. lektorky a diskusiu s tým spojenú." inSPORTline s.r.o.

"Spokojnosť, kompetentná lektorka odpovedala na položené otázky." Philips Slovakia s.r.o.

"Dôležité a praktické bolo aj súdna prax s odvolaním na judikatúru." Lagos Mobil, s.r.o.

"Tento seminár mi dal nové poznatky, praktické príklady, ktoré sú prínosom v mojej pracovnej oblasti." ESSENTRA COMPONENTS, s.r.o.

"Seminár sa mi veľmi páčil, hlavne odborný výklad prednášajúceho k danej téme." PROTETIKA, a.s.

"Zaujímavé, priamo vystihujúce problematiku, doplnené príkladmi z praxe." NECHTOVYRAJ, s.r.o.

Časový harmonogram - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 4.4.2019
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.5.2019
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.7.2019
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 25.10.2019
 • Mgr. Eva Braxatorisová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Business English na USB