Seminár

Rast cien stavebných materiálov

JUDr. Peter Kotvan

Je možné úspešne uplatniť voči objednávateľovi zdraženie cien stavebných materiálov? Ak nie, v čom sú obmedzenia? Školenie je realizované v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Analýza doterajších metodických pokynov ÚVO
  • Analýza aplikácie ustanovení § 18 ZVO
  • Analýza metodického pokynu č. 19/2022 – indexácia cien
  • Analýza metodického pokynu č. 22/2022 – mechanizmus úpravy cien v dôsledku zmien nákladov
  • Ako vytvoriť ideálny vzorec, ktorý bude odzrkadľovať rast cien počas realizácie stavby

Komu je určený

Školenie je určené zhotoviteľom, verejným obstarávateľom, investorom, objednávateľom a všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo, spory v stavebníctve a riešenie problémov na stavbe. Rozhoduje spory v stavebníctve na požiadanie strán v spore ako adjudikátor, resp. rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní.

Presadzuje používanie FIDIC zmluvných podmienok v stavebnej praxi.

Angažuje sa v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.7.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

21.7.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

21.9.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

21.9.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

14.12.2023

ONLINE

JUDr. Peter Kotvan

14.12.2023

Bratislava

JUDr. Peter Kotvan

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.