Seminár

Rast cien stavebných materiálov

Odborník z praxe

Je možné úspešne uplatniť voči objednávateľovi zdraženie cien stavebných materiálov? Ak nie, v čom sú obmedzenia? Školenie je realizované v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Rast cien stavebných materiálov

  • Analýza doterajších metodických pokynov ÚVO
  • Analýza aplikácie ustanovení § 18 ZVO
  • Analýza metodického pokynu č. 19/2022 – indexácia cien
  • Analýza metodického pokynu č. 22/2022 – mechanizmus úpravy cien v dôsledku zmien nákladov
  • Ako vytvoriť ideálny vzorec, ktorý bude odzrkadľovať rast cien počas realizácie stavby

Komu je určený

Školenie je určené zhotoviteľom, verejným obstarávateľom, investorom, objednávateľom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Rast cien stavebných materiálov

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Rast cien stavebných materiálov

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.