Seminár:
Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Efektívne dospieť k obchodnej dohode. Vyjednať najlepšie podmienky. Jasná dohoda bez konfliktov.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna.
 • Transakčná analýza – dohoda win:win.
 • Aktívne počúvanie, otázky a reflexia.
 • Zvládanie námietok.
 • Vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky.
 • Extrémne negociácie.
 • Riešenie konfliktov.
 • Nákup ako proces.
 • Nákupné mantry – 6 pravidiel nákupcu.
 • Segmentácia dodávateľov – Paretovo pravidlo nákupcu, White list + Black list.
 • E-aukcie – typy a ich využitie.
 • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Efektívne dospieť k obchodnej dohode. Vyjednať najlepšie podmienky. Jasná dohoda bez konfliktov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pracovníci nákupných oddelení, nákupca, vyjednávači zmluvných podmienok, obchodníci, ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov, a tak lepšie predávať.

Lektor

Mgr. Eva Martinovičová

Mgr. Eva Martinovičová

Vyštudovala farmáciu, následne pracovala 15 rokov ako manažérka na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach. Počas svojej praxe úspešne viedla projekty a tímy a rozvíjala potenciál ich členov. Ako koučujúca manažérka si uvedomila významnosť koučingu ako nástroja pri rozvoji a dosahovaní cieľov. Preto sa rozhodla venovať tejto oblasti profesionálne.

V súčasnosti pracuje ako kouč a lektor v spoločnosti EdWell, ktorú založila s poslaním poskytovať klientom možnosť objaviť vlastný potenciál a nájsť samého seba v rôznych oblastiach života – profesijnej aj súkromnej. Lektorka absolvovala výcviky:  EFT (Emotional Freedom Techniques), RELEASE Technique, Integratívna práca s motiváciou a zmenou (prebieha).

Referencie

"Lektorka Martinovičová je kompetentná, empatická, vnímavá, originálna a nadčasová. Seminár sa mi veľmi páčil svojou netradičnosťou, celostným prístupom a krásnou a pozitívnou atmosférou." PSL, a.s.

"Maximálne spokojný, lektorka má pestré znalosti z praxe, široký rozhľad v teórii. Dal mi veľa nového a ďakujem za túto možnosť, ktorá sa mi naskytla, prísť a spoznať a veľa si zobrať." PAN-DUR, s.r.o.

Časový harmonogram

1. deň

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:30  prednáška
 • 12:30 – 13:15  obed
 • 13:15 – 16:00  prednáška a diskusia

2. deň

 • 09:00 – 12:30  prednáška
 • 12:30 – 13:15  obed
 • 13:15 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme