Konferencia

Prípravný kurz pre bezpečnostných technikov: podmienky pre získanie osvedčení a príprava na skúšky BT, nové povinnosti a zmeny po 1.1.2023

JUDr. Jozef Lukajka PhD., Peter Hollý, Ing. Stanislav Krajňák PhD.

Prípravný kurz pre všetkých bezpečnostných technikov na povinné skúšky po 1.1.2023.

 

Počas online konferencie získate maximum informácií o povinnostiach bezpečnostného technika, o podmienkach pre získanie osvedčení, o postupoch na skúškach.

Rozoberieme 58 otázok potrebných pre zloženie skúšky.

Nevynecháme právne rady, nastavenie konkrétnych zmluvných podmienok, typy a možnosti zmlúv.

 

Na Vaše otázky budú odpovedať: Ing. Stanislav Krajňák, Peter Hollý a JUDr. Jozef Lukajka.

 

Do detailov vedené prednášky, skúsenosti, príklady z praxe a odporúčania 3 lektorov.

23.5.2023

8.30-16.00

ONLINE

149 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:15

  Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

  Bezpečnostný technik – zmeny od 1.1.2023, povinnosti, získanie osvedčení

  • Povinnosti BT v prípade výkonu dodávateľským spôsobom (SZČO, právnická osoba)
  • Povinnosti BT v prípade kmeňového zamestnanca
  • Ako získať osvedčenie, podmienky pre získanie osvedčenia po 1.1.2023
  • Ako získať oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a za akých podmienok
 • 10:15 – 10:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 10:30 – 10:50

  Prestávka

 • 10:50 – 12:15

  Peter Hollý

  Ako sa pripraviť na skúšky bezpečnostného technika na NIP po 1.1.2023 – prierez 60 otázkami

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Peter Hollý

  Ako sa pripraviť na skúšky bezpečnostného technika na NIP po 1.1.2023 – prierez 60 otázkami - pokračovanie prednášky

 • 14:15 – 14:35

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:35 – 15:35

  JUDr. Jozef Lukajka

  Ako nastaviť konkrétne zmluvné podmienky, typy a možnosti zmlúv pre dodanie činností dodávateľským spôsobom. Právne rady pre ochranu spoločnosti, ktoré mu poskytuje bezpečnostný technik.

 • 15:35 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená bezpečnostným technikom, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Partneri

Organizátori

 Partner

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Sprievodný program

Lektori

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Peter Hollý

Odborník z praxe a majiteľ spoločnosti PROBTS

Ďalšie semináre lektora

Ing. Stanislav Krajňák PhD.

Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k115/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

23.5.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.