Seminár

Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH..

Obsahová náplň

 1. Princíp uplatňovania tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2018.
 2. Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm.j) zákona o DPH:
  1. základ dane,
  2. vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác,
  3. hlavné a vedľajšie plnenie.
 3. Povinnosti dodávateľa stavebných prác:
  1. náležitosti daňových dokladov,
  2. uvádzanie vo výkazoch – daňové priznanie (DP), kontrolný výkaz (KV).
 4. Povinnosti odberateľa stavebných prác:
  1. deň vzniku daňovej povinnosti,
  2. uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV,
  3. uplatnenie odpočítania dane.
 5. Najčastejšie otázky z praxe.
 6. Diskusia.

Komu je určený

Účtovníci, ekonómovia, záujemci o danú problematiku.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.