Seminár:
Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH..

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 1. Princíp uplatňovania tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2018.
 2. Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm.j) zákona o DPH:
  1. základ dane,
  2. vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác,
  3. hlavné a vedľajšie plnenie.
 3. Povinnosti dodávateľa stavebných prác:
  1. náležitosti daňových dokladov,
  2. uvádzanie vo výkazoch – daňové priznanie (DP), kontrolný výkaz (KV).
 4. Povinnosti odberateľa stavebných prác:
  1. deň vzniku daňovej povinnosti,
  2. uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV,
  3. uplatnenie odpočítania dane.
 5. Najčastejšie otázky z praxe.
 6. Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH.

Príďte sa poradiť s odborníkom. Naše semináre prebiehajú v malých skupinách, aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, záujemci o danú problematiku.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2019

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Dotácie a verejné obstarávanie

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik