Seminár

Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

Cieľom seminára je poskytnúť pomoc prevádzkovateľom pracovných činností pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike vrátane spracovania hodnotenia rizika vlastnými silami. Hodnotenie rizika poslúži ako pomôcka pri následnom určení výšky finančného krytia.

Obsahová náplň

 • Právna úprava na prevenciu a odstraňovanie následkov environmentálnych škôd.
 • Smernica o environmentálnej zodpovednosti.
 • Legislatíva platná na území SR.
 • Kto je prevádzkovateľ pracovnej činnosti:
  • zoznam nebezpečných pracovných činností.
 • Vypracovanie hodnotenia rizika pracovnej činnosti:
  • postup pri hodnotení rizika vlastnými silami,
  • určenie predpokladaných hrozieb,
  • možné nástrahy.
 • Preventívne a nápravne opatrenia:
  • náprava environmentálnej škody na pôde.
 • Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu:
  • dobrovoľné schémy poistenia,
  • systém povinného finančného zabezpečenia,
  • finančné krytie prevádzkovateľa za environmentálnu škodu,
  • stanovenie výšky finančného krytia - limitu,
  • formy finančného krytia.
 • Diskusia.

Komu je určený

prevádzkovateľom (právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom), ktorí svojou pracovnou činnosťou môžu spôsobiť bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody alebo zapríčinenie vzniku environmentálnej škody na vode, pôde a chránených druhoch rastlín, živočíchov a ich biotopoch, všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.