Konferencia:
Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín rok po novele

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-14.45

Téma

Najčastejšie príklady a problémy z praxe! Na konferencii Vám 3 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície a priamo imigračného špecialistu! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

termín

Najbližší termín: 20.8.2019

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 9:45 Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zamestnávanie cudzincov na území SR

 • Aktuálna legislatíva.
 • Zamestnanie v nedostatkových profesiách - zrýchlený proces.
 • Vybrané problémy v oblasti zamestnávania cudzincov.
 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

9:45 - 10:30 Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

10:30 - 10:45 Prestávka s občerstvením

10:45 - 11:45 Mgr. Diana Maťugová, MA, Imigračný špecialista

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

 • Jednotlivé kroky k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie.
 • Ako získať potrebné informácie.
 • Vyžadované dokumenty a špecifiká ich získavania.
 • Najčastejšie problémy.
 • Vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú.
 • Imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

11:45 - 12:45 Obed

12:45 - 14:45 Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  Mgr. Diana Maťugová, MA

BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Lektori z ÚPSVaR, Cudzineckej polície a imigračný špecialista Vám zodpovedia všetky Vaše otázky.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám skúsenosti 3 odborníkov z praxe. Do detailov vedené prednášky, skúsenosti z praxe a odporúčania lektorov ÚPSVaR, cudzineckej polície a priamo imigračného špecialistu. Upozorníme Vás na zmeny a novinky v legislatíve.

Rovnako sa veľmi prakticky pozrieme na to, ako krok za krokom zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. A dozviete sa aj o  Stratégii pracovnej mobility cudzincov v SR.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Diana Maťugová,MA

Mgr. Diana Maťugová,MA

Pôsobí ako imigračný špecialista v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Má skúsenosti s poradenstvom a praktickou asistenciou cudzincom z EÚ a tretích krajín pri podávaní žiadosti o udelenie trvalého a prechodného pobytu, vrátane splnenia potrebných náležitostí voči Cudzineckej polícii, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či Národného inšpektorátu práce. 

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

JUDr. Peter Varga

JUDr. Peter Varga

Advokát a zakladajúci partner Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Advisory Group. Peter sa venuje predovšetkým finančnému a daňovému právu, čo zahŕňa tiež poradenstvo v oblasti zdaňovania zamestnaneckých akcií a podielov. V tejto oblasti má Peter relevantné skúsenosti s poradenstvom pri štruktúrovaní a zakladaní daňovo efektívnych štruktúr vlastníctva a následného predaja zamestnaneckých podielov.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:45 |Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny

9:45 – 10:30 |Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

10:30 – 10:45 |Prestávka s občerstvením

10:45 – 11:45 | Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

11:45 – 12:45 | Obed

12:45 – 14:45 |BLOK otázok a odpovedí

14:45 |Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín rok po novele

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Nitra
 • 20.8.2019
 • Ing. Peter Varga, Mgr. Dominik Oslanec, Mgr. Diana Maťugová,MA
 • 169,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.8.2019
 • JUDr. Peter Varga, Mgr. Dominik Oslanec, Mgr. Diana Maťugová,MA
 • 169,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri

Organizátori

Partneri

  

             

         

 

   

Mediálny partner 

 

 

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Zamestnávanie cudzincov premium

Odborné publikácie:  Mzdová učtáreň