Konferencia

Zamestnávanie cudzincov tretích krajín počas mimoriadnej situácie a po jej skončení

Aktuálna legislatíva a pripravované zmeny, podmienky obnovy prechodného pobytu, kroky k získaniu jednotlivých povolení, kontroly a pokuty, najčastejšie problémy a príklady z praxe! Na konferencii Vám 3 lektori zodpovedia všetky nejasnosti so zamestnávaním cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ). Nepremeškajte príležitosť opýtať sa lektorov z ÚPSVaR, cudzineckej polície a inšpekcie práce! Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 9:30

  Ing. Peter Varga, ÚPSVaR

  Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR počas mimoriadnej situácie a po jej skončení

  • Aktuálna legislatíva a zmeny v legislatíve v súvislosti s COVID-19 v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.
  • Zamestnanie v nedostatkových profesiách.
  • Príklady z praxe v oblasti zamestnávania cudzincov počas mimoriadnej situácie.
  • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • 9:30– 10:10

  JUDr. Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

  Prechodný pobyt na účel zamestnania počas mimoriadnej situácie

  • Lektor poskytne informácie o priebehu správneho konania o udelenie/obnovenie prechodného pobytu počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, informácie k povinnostiam zamestnávateľa voči cudzineckej polície, k oprávnenosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny po strate zamestnania a informácie k pandemickej situácii na stránkových pracoviskách cudzineckej polície.
 • 10:10 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:15

  JUDr. Lucia Sabová Danková, Inšpekcia práce

  Zamestnávanie cudzincov – riziká a nelegálne zamestnávanie, praktické príklady

  • Rizikové aspekty zamestnávania cudzincov – získanie povolenia, predĺženie pobytu.
  • Praktické príklady nelegálneho zamestnávania cudzincov odhalené inšpektormi práce.
  • Tipy ako sa vyhnúť situáciám, ktoré môžu byť posúdené ako nelegálne zamestnávanie.
  • Zákaz prijať službu alebo prácu od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva cudzincov.
 • 11:15 – 12:30

 • 12:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencie je určená vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, konateľom, majiteľom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Partneri

Organizátori

Partneri

  

             

         

 

   

Mediálny partner 

 

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k84/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.