Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC

Diskriminácia a konflikty na pracovisku sú citlivou témou. Sme pripravení riešiť mobbing, bossing alebo staffing? Dvojdňový kurz vám ponúkne právny aj psychologický pohľad na problematiku.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

1 deň:

Diskriminácia a konflikty na pracovisku – psychologický pohľad

 • Čo je to konflikt, ako vzniká a aké sú jeho typy a vývojové štádiá
 • Fakt alebo názor? Prečo sa ocitáme v konfliktoch (názorné príklady) a čo s tým môžeme robiť
 • Nástroje zvládania konfliktov
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Špecifiká konfliktov na pracovisku
 • Diskriminácia a šikana, príčiny ich vzniku
 • Mobbing, bossing, staffing (prípadové štúdie)
 • Dôsledky konfliktov a diskriminácie pre jednotlivca
 • Firemná kultúra, hodnoty a „dospelé vzťahy“ ako prevencia konfliktov
 • Benefity rešpektovania hodnôt vo firme
 • Ako vytvoriť firemnú kultúru a uviesť ju do života
 • Monitorovanie prípadných incidentov

 

 • Možnosti riešenia v kontexte slovenského právneho poriadku
 • Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia konfliktov samotnými stranami sporu
 • Proces a zásady mediácie a výhody jej použitia
 • Prípadové štúdie

2 deň:

Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Základné zásady Zákonníka práce
 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie
 • Predzmluvné vzťahy, § 13 Zákonníka práce 
 • Antidiskriminačný zákon (z. č. 365/2004 Z. z.)
 • Dôvod, oblasť, forma diskriminácie, diskriminačné konanie
 • Zneužitie práva, dobré mravy
 • Šikana na pracovisku z právneho pohľadu, obťažovanie, sexuálne obťažovanie
 • Sťažnosť zamestnanca podľa novely Zákonníka práce 2023, obsah a forma sťažnosti
 • Zodpovednosť zamestnávateľa, ochrana zdravia
 • Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty § 119a ZP
 • Súdne rozhodnutia

Komu je určený

manažérom

Harmonogram školenia: Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Katarína Fitala ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.