Seminár

Práca s hárkami a zabezpečenie dokumentu

Andrej Ľupták

Počas školenia sa budeme venovať základným operáciám či možnostiam prepojení jednotlivých hárkov pomocou odkazov, vzorcov a funkcií. Rovnako sa dozviete, ako zabezpečiť obsah v bunkách  a dokumenty pred neoprávneným otvorením.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Práca s hárkami a zabezpečenie dokumentu

Operácie s hárkami a ich zabezpečenie

 • Základné operácie s hárkami
  • Vytvorenie, kopírovanie, presun a odstránenie hárka
  • Zmena názvu a farby záložky hárka
  • Skrývanie a odkrývanie hárka
 • Prepájanie hárkov
  • Prepojenie hárkov pomocou odkazov
  • Prepojenie hárkov pomocou vzorcov a funkcií
 • Overenie údajov
  • Základné princípy tvorby
  • Ako obmedziť bunky na zadanie hodnôt iba v určitom rozsahu
  • Vytvorenie jednoduchých aj viacúrovňových zoznamov pomocou funkcií
 • Zabezpečenie hárka a zošita
  • Zabezpečenie buniek voči zmene obsahu
  • Zabezpečenie dokumentu Excel pred neoprávneným otvorením

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Práca s hárkami a zabezpečenie dokumentu

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Práca s hárkami a zabezpečenie dokumentu

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.