Seminár:
Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

NOVINKA. Školenie venované všetkým povinnostiam platiteľa pri výplate podielov na zisku spoločníkovi – fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2020.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 12
Najbližší termín: 29.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • vznik podielu na zisku určeného k výplate
 • legislatíve podmienky - riziká výplaty dividend
 • možnosti zápočtu dividend
 • zdaňovanie dividend
 • iné odvodové povinnosti pri výplate dividend 
 • darovanie dividend
 • použitie dividend na krytie strát z podnikania
 • neoprávnene vyplatenie dividend
 • dividendy pri predaji obchodného podielu
 • kapitálové fondy a dividendy
 • dividendy vyplatene zamestnancom

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Poznáte legislatívne podmienky a riziká výplaty dividend, či možnosti zápočtu divident? Máte problémy s možnosťami zápočtu, či zdaňovania dividend? Školenie sa zameriava i na odvodové povinnosti pri výplate dividend, či krytie strát z podnikania. Opýtajte sa odborníka.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, všetkým záujemcom o danú problematiku.

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2020

 • 29.10.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.10.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 27.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.2.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.2.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.4.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.4.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.7.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.7.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.10.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 4.10.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme