Konferencia

Povinnosti a práva hlavného kontrolóra obce z pohľadu novej legislatívy

Dr. Jozef Sýkora MBA, Ing. Erika Kusyová, doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD., Ing. Oxana Hospodárová

Odborná online konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah je pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami.

4 odborníci - 4 témy,

ktoré zaujmú nielen začínajúcich, terajších, ale aj dlhoročných kontrolórov v územnej samospráve.

Povinnosti hlavného kontrolóra obce (príklady z praxe, výstupy z kontrol) - Rozpočet, jeho tvorba a kontrola (aplikačné problémy, zmeny) - Zákon o obecnom zriadení  - Kontrola výkonu verejnej moci elektronicky (súvislosti a príklady z praxe)

Program online konferencie je plne prispôsobený potrebám práce, ktoré vykonávajú hlavní kontrolóri v rámci dennej agendy. Zameriame sa na povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe!

Na Vaše otázky bude odpovedať TOP odborníci z praxe: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Erika Kusyová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA a Ing. Oxana Hospodárová.

12.11.2021

8:30-14:15

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:30

  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

  Zákon o obecnom zriadení – prierez a aplikačné problémy, vybrané príklady z praxe

 • 9:30 – 9:45

  BLOK otázok a odpovedí - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • 9:45 – 10:45

  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  Hlavný kontrolór - pohľad zo zákona o finančnej kontrole.

  • Povinnosti hlavného kontrolóra obce, mesta alebo mestskej časti.
  • Výstupy z kontrol a upozornení do praxe v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
  • Pravidlá pri výkone kontroly z pohľadu súčasného roka.
  • Vzorové správne i nesprávne vzory dokumentácií do praxe s prehľadom povinností hlavného kontrolóra.
  • Výstupy z kontrol a upozornení do praxe v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 10:45 – 11:00

  BLOK otázok a odpovedí - Dr. Jozef Sýkora, MBA

 • 11:00 – 11:15

  Prestávka

 • 11:15 – 12:15

  Ing. Oxana Hospodárová

  Rozpočet, jeho tvorba a kontrola – aplikačné problémy, vybrané príklady z praxe

  • Právne predpisy.
  • Postavenie a obsah rozpočtu obce.
  • Kompetencie orgánov obce vo vzťahu k rozpočtu.
  • Zmeny rozpočtu.
  • Peňažné fondy obce.
  • Kontrola rozpočtu.
 • 12:15 – 12:30

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Oxana Hospodárová

 • 12:30 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:00

  Ing. Erika Kusyová

  Kontrola výkonu verejnej moci elektronicky = vytváranie rozhodnutí obcí (škôl) elektronicky - Súvislostí a príklady z praxe.

 • 14:00 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Erika Kusyová

 • 14:15

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre hlavných kontrolórov obcí, miest, zamestnancov odborov kontroly a ostatných záujemcov, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Erika Kusyová

Poskytuje poradenstvo, konzultácie, školenia rôznym subjektom verejnej správy.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k106/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

12.11.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.