Seminár

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Na školení sa dozviete ako využívať elektronickú platformu, ale aj to, aké máte práva a povinnosti v prípade ak ste doteraz používali iné elektronické prostriedky (JOSEPHINE, Eranet, Tendernet, Elena, EVOservis a iné). Ako postupovať po 1.2.2023 ak máte neukončené zákazky v týchto systémoch? Tiež si vysvetlíme aký je rozdiel medzi platformou a vestníkom, resp. systémom ISZU.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

 • Povinné využívanie elektronickej platformy od 1.2.2023
 • Zákonný rámec na využívanie elektronickej platformy
 • Rozdiel v zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v IS EVO a IS EKS ako dvoch častí elektronickej platformy
 • Zákazky s nízkou hodnotou v elektronickej plaftorme
 • Praktické ukážky vytvorenia zákazky, odoslania pozvánok hospodárskym subjektom
 • Ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou neverejne
 • Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky so zverejnením vo vestníku
 • Otváranie a vyhodnotenie ponúk
 • Elektronická aukcia
 • Vytvorenie prístupu pre kontrolné orgány
 • Prenos zákazky z iného systému do elektronickej platformy
 • Je potrebné migrovať zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené v iných systémoch do elektronickej platformy?

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.