Seminár

Potravinové právo

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Ste prevádzkovateľ potravinárskeho podniku? Zorientujte sa v spleti poznatkov. S cieľom dodržať kvalitu, bezpečnosť sa na európskej úrovni a vnútroštátnej úrovni prijíma veľké množstvo právnych predpisov. Je dôležité legislatívu nielen poznať, ale aj správne aplikovať v praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom z praxe.

Obsahová náplň

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002
  • Potravinová bezpečnosť
  • Vysledovateľnosť
  • Systém rýchleho varovania
  • Legislatíva EÚ
  • Národná legislatíva

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Romanca Kopáčková

Romanca má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 2004 pôsobila v tímoch pre riadenie kontroly kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode. V súčasnosti pôsobí ako manažér kvality v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.2.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

24.2.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

5.5.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

5.5.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

14.11.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

14.11.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.