Seminár

POSTBREXIT – Nová úprava povinností pri vývoze (EÚ) a dovoze (UK) tovaru a Nové označenia zhody na tovar predávaný v UK od 1. 1. 2023

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Zoznámte sa s novými povinnosťami pri vývoze (EÚ) a dovoze (UK) a tiež so zmenami označenia zhody na tovar predávaný v UK.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: POSTBREXIT – Nová úprava povinností pri vývoze (EÚ) a dovoze (UK) tovaru a Nové označenia zhody na tovar predávaný v UK od 1. 1. 2023

  • Výstup tovaru z FR do UK
  • Základné požiadavky na vstup do UK – prepravná spoločnosť
  • Základné požiadavky na vstup do UK – vodič
  • Príprava na vývoz z Únie – príchod na hranicu Únie
  • Príprava na dovoz do UK
  • Kroky prepravcu pred príchodom na miesto výstupu EÚ
  • Vývozný proces vo FR / Dovozný proces do UK
  • Nové označenie zhody na tovar v UK od 1. 1. 2023 – UKCA
  • Nové označenie zhody na tovar v Severnom Írsku od 1. 1. 2023 – UKNI

Komu je určený

Školenie je určené dovozcom a vývozcom tovaru, špeditérom, výrobcom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: POSTBREXIT – Nová úprava povinností pri vývoze (EÚ) a dovoze (UK) tovaru a Nové označenia zhody na tovar predávaný v UK od 1. 1. 2023

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: POSTBREXIT – Nová úprava povinností pri vývoze (EÚ) a dovoze (UK) tovaru a Nové označenia zhody na tovar predávaný v UK od 1. 1. 2023

JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Jeho dlhodobé pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej kariéry, keď sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej a daňovej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku cla a spotrebných daní. V minulosti bol právnym…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.