Seminár

Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie

Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu...

Obsahová náplň

Právnická osoba:

 • pojem, podstata právnickej osoby,
 • konanie právnickej osoby štatutárnym orgánom,
 • právnická osoba ako fikcia.

Štatutárny orgán:

 • podstata postavenia štatutárneho orgánu,
 • pôsobnosť štatutárneho orgánu, obmedzenie pôsobnosti,
 • vznik a zánik funkcie štatutárneho orgánu,
 • konanie štatutárneho orgánu (spoločné a samostatné konanie),
 • individuálny a kolektívny štatutárny orgán,
 • štatutárne orgány v obchodných spoločnostiach,
 • zodpovednosť štatutárnych orgánov pri výkone funkcie,
 • výkon funkcie štatutárnych orgánov,
 • vyhlásenie konkurzu, uvalenie nútenej správy a ich vplyv na pôsobnosť štatutára.

Splnomocnenci, zákonné a zmluvné zastúpenie:

 • podstata postavenia štatutárneho orgánu,
 • postavenie zákonného zástupcu a zmluvného zástupcu,
 • pôsobnosť zákonného zástupcu a zmluvného zástupcu,
 • vznik a zánik funkcie zástupcu.

Prokurista:

 • postavenie prokuristu,
 • vznik a zánik funkcie prokuristu,
 • konanie a pôsobnosť prokuristu.

Osoby poverené pri prevádzke podniku:

 • postavenie poverenej osoby,
 • vznik a zánik funkcie poverenej osoby,
 • konanie a pôsobnosť poverenej osoby.

Osoby konajúce v prevádzkarni:

 • postavenie osoby v prevádzkarni,
 • vznik a zánik funkcie osoby v prevádzkarni,
 • konanie a pôsobnosť osoby v prevádzkarni.

Povinnosti pri výkone funkcie a zodpovednosť.

Komu je určený

konateľom, riaditeľom, štatutárom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.