Seminár:
Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu...

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Právnická osoba:

 • pojem, podstata právnickej osoby,
 • konanie právnickej osoby štatutárnym orgánom,
 • právnická osoba ako fikcia.

Štatutárny orgán:

 • podstata postavenia štatutárneho orgánu,
 • pôsobnosť štatutárneho orgánu, obmedzenie pôsobnosti,
 • vznik a zánik funkcie štatutárneho orgánu,
 • konanie štatutárneho orgánu (spoločné a samostatné konanie),
 • individuálny a kolektívny štatutárny orgán,
 • štatutárne orgány v obchodných spoločnostiach,
 • zodpovednosť štatutárnych orgánov pri výkone funkcie,
 • výkon funkcie štatutárnych orgánov,
 • vyhlásenie konkurzu, uvalenie nútenej správy a ich vplyv na pôsobnosť štatutára.

Splnomocnenci, zákonné a zmluvné zastúpenie:

 • podstata postavenia štatutárneho orgánu,
 • postavenie zákonného zástupcu a zmluvného zástupcu,
 • pôsobnosť zákonného zástupcu a zmluvného zástupcu,
 • vznik a zánik funkcie zástupcu.

Prokurista:

 • postavenie prokuristu,
 • vznik a zánik funkcie prokuristu,
 • konanie a pôsobnosť prokuristu.

Osoby poverené pri prevádzke podniku:

 • postavenie poverenej osoby,
 • vznik a zánik funkcie poverenej osoby,
 • konanie a pôsobnosť poverenej osoby.

Osoby konajúce v prevádzkarni:

 • postavenie osoby v prevádzkarni,
 • vznik a zánik funkcie osoby v prevádzkarni,
 • konanie a pôsobnosť osoby v prevádzkarni.

Povinnosti pri výkone funkcie a zodpovednosť.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

konateľom, riaditeľom, štatutárom

Lektor

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Odborník na zmenkové právo a skúsený advokát, zároveň pôsobí na Ústave súkromného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Okrem zmenkového práva má skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, nehnuteľností a procesného práva v zastupovaní pred súdmi.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme