Seminár

Posilňovanie mentálnej imunity

Pri fyzickom zdraví hovoríme o imunite, ktorá pomáha nášmu organizmu zvládať náročné obdobia, vysporiadať sa so zmenami počasia, rôznymi ochoreniami. Pri mentálnom zdraví hovoríme o mentálnej imunite, ktorá nám pomáha lepšie komunikovať, porozumieť emóciám a prežívaniu, zvládať náročné situácie. Ovplyvňuje v individuálnej miere fyzickú imunitu a podporuje zvládanie situácií všedného života s väčšou ľahkosťou.

S dobrou mentálnou imunitou, resp. odolnosťou tzv. teflónovej panvice sa väčšina z nás nerodí. Je potrebné ju vypestovať a pravidelne sa o ňu starať.

Fyzická imunita potrebuje pravidelný pohyb, pobyt v prírode, kvalitnú stravu a oddych. Mentálna imunita potrebuje pobyt v prírode, pravidelný myšlienkový wellness, vedomú prácu na sebapoznaní a sebauvedomovaní, posilňovanie mentálnych svalov a oddych.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Mentálne zdravie vo firmách
  • Mentálna imunita a jej význam pre život
  • Čo zahŕňa pojem mentálna imunita
  • Stratégie zvládania náročných situácií
  • Ako si vypestovať odolnosť teflónovej panvice
  • Môj plán pestovania odolnosti

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.