Seminár

Posilňovanie mentálnej imunity

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Pri fyzickom zdraví hovoríme o imunite, ktorá pomáha nášmu organizmu zvládať náročné obdobia, vysporiadať sa so zmenami počasia, rôznymi ochoreniami. Pri mentálnom zdraví hovoríme o mentálnej imunite, ktorá nám pomáha lepšie komunikovať, porozumieť emóciám a prežívaniu, zvládať náročné situácie. Ovplyvňuje v individuálnej miere fyzickú imunitu a podporuje zvládanie situácií všedného života s väčšou ľahkosťou.

S dobrou mentálnou imunitou, resp. odolnosťou tzv. teflónovej panvice sa väčšina z nás nerodí. Je potrebné ju vypestovať a pravidelne sa o ňu starať.

Fyzická imunita potrebuje pravidelný pohyb, pobyt v prírode, kvalitnú stravu a oddych. Mentálna imunita potrebuje pobyt v prírode, pravidelný myšlienkový wellness, vedomú prácu na sebapoznaní a sebauvedomovaní, posilňovanie mentálnych svalov a oddych.

Obsahová náplň

  • Mentálne zdravie vo firmách
  • Mentálna imunita a jej význam pre život
  • Čo zahŕňa pojem mentálna imunita
  • Stratégie zvládania náročných situácií
  • Ako si vypestovať odolnosť teflónovej panvice
  • Môj plán pestovania odolnosti

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

17.6.2022

ONLINE

Mgr. Katarína Potúčková ACC

17.6.2022

Bratislava

Mgr. Katarína Potúčková ACC

28.11.2022

ONLINE

Mgr. Katarína Potúčková ACC

28.11.2022

Bratislava

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.