Seminár

Vymáhanie pohľadávok

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Téma seminára bude venovaná podnikateľskému prostrediu, konkrétne však upriamime pozornosť na problematiku týkajúcu sa plnenia povinností veriteľa a nesplnenie podmienok zo strany dlžníka.  Počas seminára budeme riešiť spôsob minimalizácie rizika.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vymáhanie pohľadávok

  • Situácia na trhu v SR – osobitosti s.r.o., SZČO, osobný bankrot, exekúcie;
  • Predchádzanie neuhradeniu faktúry – záloha, ručenie, záložné právo;
  • Možnosť vzájomného plnenia, platba v hotovosti;
  • Preverenie obchodného partnera;
  • Postup vymáhania pohľadávky;
  • Prepojenie účtovného a právneho hľadiska.

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, pracovníkom finančného oddelenia, finančným riaditeľom, konateľom, SZČO

Harmonogram školenia: Vymáhanie pohľadávok

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Vymáhanie pohľadávok

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva.V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.