Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Podpisovanie dokumentov na diaľku

  • Aktuálna úprava súvisiaca s elektronickým podpisovaním – nariadenie eIDAS, Občiansky zákonník, judikatúra súdov
  • Správne používanie prostriedkov elektronického podpisovania, kedy a ako správne používať elektronický podpis, elektronickú pečať, časovú pečiatku, ich správne použitie pre platnosť právnych úkonov
  • Elektronický podpis, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný elektronický podpis – o aké druhy podpisov ide, kedy ich používať, aké sú ich podmienky a aká je ich platnosť
  • Podpisovanie na diaľku v listinnej forme – aké zabezpečiť podpísanie listinného dokumentu „na diaľku“, platnosť a účinnosť takéhoto podpisovania
  • Dokazovanie v digitálnej dobe
  • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Majiteľom, konateľom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Podpisovanie dokumentov na diaľku

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.