Seminár

Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

Podnikové kombinácie predstavujú pomerne zložitý proces nielen z právneho, ale aj daňovo-účtovného hľadiska. Z toho dôvodu je nevyhnutné nastaviť tento proces tak, aby sa na nič nezabudlo. Čo je dôležité a na čo si dávať pozor, aby sa predišlo komplikáciám? Správne načasovanie, potrebné znalosti a splnenie si oznamovacích a vykazovacích povinností je základom úspešného procesu súvisiaceho s podnikovými kombináciami.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Rozhodný deň a precenenie majetku a záväzkov pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 • Čo všetko je potrebné zabezpečiť pri závierke u zanikajúcej spoločnosti
 • Správne zaúčtovanie položiek otváracej súvahy v nástupníckej spoločnosti
 • Kedy účtovať o goodwille
 • Uplatňovanie reálnych hodnôt pre daňové účely a úprava základu dane u zanikajúcej spoločnosti
 • Postup použitia reálnych hodnôt u nástupníckej spoločnosti
 • Použitie reálnych hodnôt pri cezhraničnej fúzii
 • Použitie pôvodných hodnôt
 • Zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov
 • Porovnanie uplatňovania reálnych a pôvodných hodnôt pre daňové účely pri vybraných položkách, ako sú oceňovacie rozdiely, Majetok, Rezervy, Opravné položky, Goodwill, Záväzky po splatnosti a daňové straty
 • Vklad podniku a predaj podniku
 • Oznamovacie a vykazovacie povinnosti pri podnikových kombináciách

Komu je určený

riaditeľom, konateľom, manažérom, finančným riaditeľom

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Miroslava Kvočáková

Miroslava Kvočáková je manažérkou účtovného oddelenia v TPA Slovakia, ktorá patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti daňového poradenstva, auditu, účtovných služieb, mzdového účtovníctva a podnikového poradenstva. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Ďalšie semináre lektora

Bohuslav Kočtúch

Bohuslav Kočtúch je manažérom účtovného oddelenia v TPA Slovakia už od roku 2014. Je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Špecializuje na oblasti: výroba, obchod, nehnuteľnosti a služby.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.10.2023

ONLINE

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

3.10.2023

Bratislava

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.