Seminár

Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Andrej Ľupták

Viete, čo je podmienené formátovanie, či ako vytvoriť rôzne typy podmieneného formátu? Počas školenia sa budeme venovať i pokročilej práci s tabuľkou. Zameriame na pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania i medzisúčty.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Podmienené formátovanie

 • Úvod do podmieneného formátovania
  • Čo je podmienené formátovanie
  • Vytvorenie rôznych typov podmieneného formátu
   • zmena farby výplne bunky na základe zmeny obsahu
   • údajové pruhy
   • farebná škála
   • množiny ikon
  • Správa podmieneného formátovania
 • Rôzne príklady využitia
  • Hľadanie duplicitných hodnôt
  • Zisťovanie prvých najväčších a najmenších hodnôt

Pokročilá práca s tabuľkou (analýza dát)

 • Pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania
  • Vytvorenie vlastného zoznamu
  • Zoraďovanie podľa vlastného zoznamu
  • SUBTOTAL vs. SUM – rozdiel a využitie
  • Rozšírený filter – vlastné filtrovacie kritériá
 • Medzisúčty
  • Čo sú medzisúčty a kedy ich použiť
  • Vytváranie a vnáranie medzisúčtov

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.