Lektor seminárov Verlag Dashöfer

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta.  V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných psychologických disciplín (všeobecná psychológia: pociťovanie a vnímanie, pamäť a pozornosť; experimentálna psychológia), tak aj  spomedzi aplikovaných psychologických disciplín (psychológia trhu a reklamy, výber zamestnancov psychologickými prostriedkami,  aplikovaná štatistika v psychológii), na tieto oblasti sa sústreďujú aj jeho výskumné záujmy. Publikuje práce, ktorých spoločným menovateľom je problematika osobnosti človeka, jej postihovania najmä  v súvislosti s pracovným správaním. Viedol vyše 50 diplomových a bakalárskych prác, väčšinou na svojej materskej fakulte, ale aj na iných univerzitách.  Popri svojom pôsobení v akademickej  oblasti pôsobí už 25 rokov ako nezávislý konzultant pre oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, je vlastníkom firmy Mayako Business Consulting, ktorá sa špecializuje najmä na problematiku výberu zamestnancov.  Medzi jeho klientov patria špičkové slovenské i európske spoločnosti.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129