Seminár

Personálny audit a analýza HR procesov

Martina Kotvan Belišová

CIELE:

 • Porozumieť konceptu personálneho auditu a jeho významu pre firmu.
 • Osvojiť si techniky a nástroje na vykonávanie personálneho auditu a analýzy HR procesov.
 • Naučiť sa identifikovať a riešiť nedostatky v HR procesoch.
 • Zlepšiť schopnosti implementácie zistení z auditu na zvýšenie efektivity HR procesov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Personálny audit a analýza HR procesov

Základy personálneho auditu

 • Úvod do personálneho auditu
 • Ciele a význam auditu pre firmu
 • Predpoklady úspechu

Kroky a fázy auditu

 • Jednotlivé kroky a fázy: príprava, zber dát, analýza, implementácia zistení
 • Možné prínosy a úskalia

Prehľad nástrojov a techník auditu

 • Druhy nástrojov a techník
 • Ako efektívne zbierať a analyzovať údaje

Analýza HR procesov

 • Definícia a význam
 • Kroky analýzy HR procesov: mapovanie procesov, identifikácia kritických miest, hodnotenie efektivity, návrh zlepšení procesov

Implementácia zistení z auditu a analýzy

 • Kroky implementácie: plánovanie, komunikácia, implementácia zlepšení, monitoring
 • Príklady implementácie zistení

Riešenie možných problémov a prekážok

Komu je určený

Workshop je určený pre:

 • Lídri a HR manažéri, ktorí chcú posunúť riadenie ľudských zdrojov na vyššiu úroveň
 • HR profesionáli, ktorí potrebujú konkrétne, praktické nástroje na zhodnotenie stavu HR procesov a zvýšenie ich efektivity
 • HR špecialisti, ktorí chcú zlepšiť svoje znalosti a zručnosti pri zlepšovaní HR procesov
 • Majitelia firiem, ktorí hľadajú nástroje na optimalizáciu ľudských zdrojov

Harmonogram školenia: Personálny audit a analýza HR procesov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Personálny audit a analýza HR procesov

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.