Seminár

Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Riešte problematiku prekážok v práci, či už na strane zamestnanca, alebo zamestnávateľa. Školenie je venované aj problematike dovoleniek.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Prekážky v práci a dovolenka

  • Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu.
  • Prekážky v práci na strane zamestnanca.
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
  • Dovolenka za kalendárny rok.
  • Dovolenka za odpracované dni.
  • Krátenie dovolenky.
  • Všetko o dovolenke.
  • Diskusia.

Komu je určený

Mzdoví pracovníci, zamestnanci personálneho oddelenia, personalisti, konatelia spoločností a firiem.

Harmonogram školenia: Prekážky v práci a dovolenka

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Prekážky v práci a dovolenka

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.