Seminár

Ostatné novely zákona o sociálnom poistení v roku 2020

Webinár je venovaný aktuálnym zmenám a novelám v sociálnom poistení. Informácie vám podáme zrozumiteľnou formou, pričom súčasťou komplexného výkladu budú aj príklady z praxe.

Obsahová náplň

  • Prehľad legislatívnych zmien
  • Novelizácia zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia
  • Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch
  • Nemocenská dávka ošetrovné po skončení núdzového stavu
  • Viacnásobné predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti
  • Odpustenie odvodovej povinnosti na sociálne poistenie za zamestnávateľa a súvisiace situácie
  • Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa (marec, máj, jún 2020)
  • Späťvzatie čestného vyhlásenia
  • Príklady pre jednotlivé situácie

Komu je určený

mzdárom, konateľom, majiteľom, účtovníkom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.