Seminár:
Ostatné novely zákona o sociálnom poistení v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 9:00-13:00

Téma

Webinár je venovaný aktuálnym zmenám a novelám v sociálnom poistení. Informácie vám podáme zrozumiteľnou formou, pričom súčasťou komplexného výkladu budú aj príklady z praxe.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Prehľad legislatívnych zmien
 • Novelizácia zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia
 • Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch
 • Nemocenská dávka ošetrovné po skončení núdzového stavu
 • Viacnásobné predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti
 • Odpustenie odvodovej povinnosti na sociálne poistenie za zamestnávateľa a súvisiace situácie
 • Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa (marec, máj, jún 2020)
 • Späťvzatie čestného vyhlásenia
 • Príklady pre jednotlivé situácie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Potrebujete sumarizovať a vysvetliť zmeny v zákone o sociálnom poistení? Na našom webinári získate kompletné informácie o ošetrovnom po ukončení núdzového stavu či viacnásobnom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti. Skúsená lektora z praxe bude hovoriť aj o odpustení odvodovej povinnosti na sociálne poistenie za zamestnávateľa.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, konateľom, majiteľom, účtovníkom

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ostatné novely zákona o sociálnom poistení v roku 2020

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Škola efektívne

PDF na stiahnutie:  Nový Zákonník práce v praxi