Konferencia

Online konferencia pre samosprávy: Kuchynský odpad po 1.1.2021 – povinnosti, legislatíva, pravidlá a prax

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Martina Gaislová MBA, MVDr. Zuzana Tkáčová, Mgr. Radomír Brtáň

Od 1. januára 2021 čakajú samosprávy nové povinnosti v triedení kuchynského odpadu z domácností. Obce musia zabezpečiť veľmi kvalitný a poctivý zber uvedeného bioodpadu, ktorý by mal priniesť menej skládkovania a vyššiu mieru triedenia. Doteraz bolo možné obísť povinnosti na triedenie kuchynských odpadov dočasnými výnimkami. Väčšina výnimiek však od 1. januára stráca platnosť. Konferencia ponúkne dôležité informácie zástupcom miest a obcí, ako sa s uvedeným problémom vysporiadať.

Na Vaše otázky bude odpovedať expert na odpadové hospodárstvo Ing .Peter Gallovič, MVDr. Zuzana Tkáčová zo ŠVPS SR, riaditeľka spoločnosti JRK Mgr. Martina Gaislová a starosta obce Košeca Mgr. Radomír Brtáň.

Vynikajúce spojenie legislatívnych povinností a praxe na online konferencii už 28. 1. 2021!

28.1.2021

8.30 - 12.30

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:15

  Ing. Peter Gallovič

  Legislatívne povinnosti miest a obcí po 1.1.2021

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a ich zmeny.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu z domácností.
  • Účinnosť a zmeny poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 9:15 – 9:45

  MVDr. Zuzana Tkáčová

  Pravidlá pre separovaný kuchynský odpad z pohľadu veterinárnej legislatívy

  • Legislatíva.
  • Požiadavky na nakladanie s kuchynským odpadom a separovaným použitým potravinárskym olejom.
 • 9:45 – 10:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič, MVDr. Zuzana Tkáčová

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:30

  Mgr. Martina Gaislová, MBA

  Krok za krokom ako nastaviť pohodlný, motivačný a ideálny systém triedenia kuchynského odpadu – nádoby, náklady, kampaň

 • 11:30 – 12:00

  Mgr. Radomír Brtáň

  Ako motivovať svojich obyvateľov k separácii odpadu (dôležitosť osvety)

  Ako elektronická evidencia pomôže k správnemu nastaveniu odpadového hospodárstva (monitorovanie nádob, evidencia)

 • 12:00 – 12:30

  BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Martina Gaislová, MBA, Mgr. Radomír Brtáň

 • 12:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov obcí a miest, vedúcich oddelení mestských a obecných úradov, prednostov, starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Partneri

                        

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Sprievodný program

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k95/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

28.1.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.