Konferencia

Online konferencia pre samosprávy: Čo s kuchynským odpadom od 1.1.2021

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Martina Gaislová MBA

Od 1. januára 2021 čakajú samosprávy nové povinnosti v triedení kuchynského odpadu z domácností. Obce musia zabezpečiť veľmi kvalitný a poctivý zber uvedeného bioodpadu, ktorý bude pohodlný pre obyvateľov. Doteraz bolo možné obísť povinnosti na triedenie kuchynských odpadov dočasnými výnimkami. Väčšina výnimiek však od 1. januára stráca platnosť. Konferencia ponúkne dôležité informácie zástupcom miest a obcí, ako sa s uvedeným problémom vysporiadať.

Ako vypracovať plán? Na čo sa zamerať? Aké budú náklady na zavedenie triedenia bioodpadu? Ako sa zvýšia poplatky? Odkedy môžete čakať kontrolu? A odkedy bude SIŽP udeľovať pokuty?

Vynikajúce spojenie legislatívnych povinností a praxe na online konferencii už 10. 12. 2020!

10.12.2020

9:00-11:50

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:00

  Ing. Peter Gallovič

  Legislatívne povinnosti miest a obcí po 1.1.2021

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a ich zmeny.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu z domácností.
  • Účinnosť a zmeny poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 10:00 – 10:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:30

  Mgr. Martina Gaislová, MBA

  Plán pomoci pre obce - nastavenie plánu, na čo sa zamerať, aké náklady sú potrebné - praktická ukážka ako zvládnuť triedenie bioodpadu načas a bez pokút

  • Čo v prípade, že obec už potrebuje iba pár krokov doladiť?
  • Čo v prípade, že obec je čiastočne pripravená?
  • Čo v prípade, že obec ešte vôbec nezačala s procesom triedenia bioodpadu - ako nastaviť systém?
  • Ako často zbierať?
  • Ako často vyvážať?
  • Aké budú náklady?
  • Na čo sa zamerať?
 • 11:30 – 11:50

  BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Martina Gaislová, MBA

 • 11:50

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov obcí a miest, vedúcich oddelení mestských a obecných úradov, prednostov, starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Partneri

                        

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Sprievodný program

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k95/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

10.12.2020

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.