Seminár:
Oceňovanie z účtovného a legislatívneho hľadiska (majetková metóda)

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Pripravili sme pre vás školenie s problematikou Oceňovania firiem, počas ktorého bude riešené finančné plánovanie, výpočet prevádzkového kapitálu, stanovenie vhodnej diskontnej miery, ocenenie neprevádzkového kapitálu...

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Teoretické vymedzenie metód oceňovania podnikov.
 • Cena vs hodnota, prístupy k oceňovaniu majetku.
 • Legislatívna úprava v oblasti oceňovania firiem na Slovensku - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 492/2004 Z.z.:
  • základné postupy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku podľa vyhlášky.
 • Majetkové metódy ohodnotenia: Metóda účtovnej hodnoty, Metóda substančnej hodnoty, Likvidačná metóda, Výnosové metódy, Metódy založené na analýze trhu, Kombinované metódy.
 • Účtovné aspetky oceňovania firiem, fúzií a akvizícií (M&A), určenie a evidencia Goodwill.
 • Výnosové metódy:
  • diskontované peňažné toky,
  • model diskontovaných dividend.
 • Firm Valuation vs Equity Valuation:
  • plánovanie finančných výkazov,
  • výpočet Free cash flow.
 • Ocenenie nehmotného majetku:
  • úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
 • Hlavné typy nehmotných aktív podľa International Valuation Standards.
 • Príklad využitia modelu diskontovaných peňažných tokov pre výpočet hodnoty firmy.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozšírte svoje vedomosti! Pripravili sme pre Vás školenie s problematikou Oceňovania firiem, počas ktorého bude riešené finančné plánovanie, výpočet prevádzkového kapitálu, stanovenie vhodnej diskontnej miery, ocenenie neprevádzkového kapitálu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, finančným riaditeľom a záujemcom o problematiku

Lektor

Mgr. Martin Vozár PhD.

Mgr. Martin Vozár PhD.

Pôsobí na Fakulte managementu UK ako odborný asistent. Vedie seminár z predmetu Oceňovanie podnikov a cvičenia z predmetu Finančný manažment. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na problematiku oceňovania podnikov, medzinárodné finančné trhy a portfólio manažment. Zúčastnil sa viacerých zahraničných učiteľských mobilít a konferencií. Je spoluautorom odborných monografií a článkov, ktoré boli publikované v domácich, ako aj zahraničných vydavateľstvách. Popri akademickej práci pôsobil ako finančný analytik v Slovenskej Sporiteľni a.s. a ako senior analytik v spoločnosti Tacoma Consulting a.s.

Referencie

"Zo seminára mám výborný pocit. Info prepojené s praxou, interaktívne školenie. Lektor Vozár bol skvelý." IEForum, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Oceňovanie z účtovného a legislatívneho hľadiska (majetková metóda)

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.