Seminár

Oceňovanie z účtovného a legislatívneho hľadiska (majetková metóda)

Pripravili sme pre vás školenie s problematikou Oceňovania firiem, počas ktorého bude riešené finančné plánovanie, výpočet prevádzkového kapitálu, stanovenie vhodnej diskontnej miery, ocenenie neprevádzkového kapitálu...

Obsahová náplň

 • Teoretické vymedzenie metód oceňovania podnikov.
 • Cena vs hodnota, prístupy k oceňovaniu majetku.
 • Legislatívna úprava v oblasti oceňovania firiem na Slovensku - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 492/2004 Z.z.:
  • základné postupy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku podľa vyhlášky.
 • Majetkové metódy ohodnotenia: Metóda účtovnej hodnoty, Metóda substančnej hodnoty, Likvidačná metóda, Výnosové metódy, Metódy založené na analýze trhu, Kombinované metódy.
 • Účtovné aspetky oceňovania firiem, fúzií a akvizícií (M&A), určenie a evidencia Goodwill.
 • Výnosové metódy:
  • diskontované peňažné toky,
  • model diskontovaných dividend.
 • Firm Valuation vs Equity Valuation:
  • plánovanie finančných výkazov,
  • výpočet Free cash flow.
 • Ocenenie nehmotného majetku:
  • úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
 • Hlavné typy nehmotných aktív podľa International Valuation Standards.
 • Príklad využitia modelu diskontovaných peňažných tokov pre výpočet hodnoty firmy.
 • Diskusia.

Komu je určený

ekonómom, finančným riaditeľom a záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.