Seminár

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii – od 17. 7. 2022 a ďalšie zmeny v insolvenčnom práve

JUDr. Miroslav Duračinský

Od 17. 7. 2022 vstupuje do účinnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá sa týka spôsobu určenia platobnej neschopnosti, rozdielov medzi výškou splatných peňažných záväzkov a peňažného majetku právnickej osoby či spôsobu určenia hroziacej platobnej neschopnosti. Okrem toho sa na školení dozviete aj o ostatných zmenách v insolvenčnom práve.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Transpozícia Smernice 2019/1023 z 20. júna 2019
 • Ciele zákona
 • Nová definícia platobnej neschopnosti
 • Medzera krytia
 • Hrozba úpadku
 • Povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka
 • Preventívne konania
 • Verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia
 • Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a koncept plánu
 • Poradca, správca a súd vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii
 • Dočasná ochrana dlžníka
 • Verejným plánom dotknutí a nedotknutí veritelia
 • Príprava, schvaľovanie a účinky verejného plánu Novela ZKR
 • Elektronizácia a zjednodušenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • Zmeny pri prevode alebo prechode pohľadávky v konkurznom konaní
 • Zmeny v procese prihlasovania pohľadávok
 • Zmeny súvisiace s veriteľskými orgánmi
 • Ďalšie zmeny v konkurznom konaní
 • Zmeny v reštrukturalizácii a v oddlžení
 • Zmeny v iných predpisoch
 • Novela zákona o správcoch a špeciálni správcovia
 • Pripravované zmeny v spôsobe odmeňovania správcov
 • Pripravované zmeny vo vykonávacích predpisoch súvisiace s digitalizáciou insolvenčných konaní

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a miesto konania

10.7.2023

ONLINE

JUDr. Miroslav Duračinský

10.7.2023

Bratislava

JUDr. Miroslav Duračinský

27.9.2023

ONLINE

JUDr. Miroslav Duračinský

27.9.2023

Bratislava

JUDr. Miroslav Duračinský

14.11.2023

ONLINE

JUDr. Miroslav Duračinský

14.11.2023

Bratislava

JUDr. Miroslav Duračinský

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.