Seminár

Novela zákona o finančnej kontrole a audite od 1.3.2022

Dr. Jozef Sýkora MBA

Webinár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to BEZ ČÍTANIA ZÁKONA, ktorý je v tomto čase účinný (t. j. od 1. marca 2022). Lektor v súčasnosti spracúva komentár k predmetnému zákonu. Podrobnejšie sa webinár venuje základnej finančnej kontrole, administratívnej finančnej kontrole a finančnej kontrole na mieste.

Dotýka sa možností podpisovania zamestnancov, poverení vedúcich zamestnancov, zastúpení zamestnancov či výkonov administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste prostredníctvom iných osôb a iných orgánov verejnej správy.

Viac sa dozviete o novinkách v oblasti podpisovania základnej finančnej kontroly, osobách, ktoré môžu základnú finančnú kontrolu vykonať i právach a povinnostiach pri výkone finančných kontrol na mieste či administratívnej finančnej kontrole. Takisto budeme rozoberať novelizované časti zákona v oblasti možnosti vykonávania finančnej kontroly na mieste externou formou či novelizovaných a rozšírených sankcií.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Novela zákona o finančnej kontrole a audite od 1.3.2022

  • Prehľad zmien bez čítania zákona
  • Upozornenia k základnej finančnej kontrole
  • Konzultácie s lektorom
  • Časté otázky z webinárov a seminárov z posledných mesiacov
  • Zhrnutie a záver

Komu je určený

Seminár je vhodný pre samosprávu, štátnu správu, zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie či školy, zariadenia a ostatné organizácie verejnej správy, dopravné podniky, organizácie v sociálnej, kultúrnej, podpornej či inej sféry zaradené do sektora organizácií verejnej správy.

Harmonogram školenia: Novela zákona o finančnej kontrole a audite od 1.3.2022

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Novela zákona o finančnej kontrole a audite od 1.3.2022

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.