Seminár:
Normovanie - nástroj na zvýšenie efektívnosti práce a zisku spoločnosti

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie  o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • CPM - Corporate Performance Management a jeho význam pre efektívne fungovanie firmy.
 • Cyklus CPM.
 • Vzťah normovania a merania spotreby práce k systému RĽZ.
 • Dôvody pre určenie noriem a meranie spotreby práce.
 • Nástroje pre prípravu noriem výrobných robotníkov.
 • Nástroje pre prípravu noriem obslužných pracovníkov.
 • Spotreba práce riadiacich a technicko - administratívnych pracovníkov.
 • Meranie spotreby práce.
 • Normovanie a meranie spotreby práce pracovných tímov.
 • Problémy normovania a merania spotreby práce a možnosti ich prekonania.
 • Zvyšovanie efektívnosti a kvality normovania a merania spotreby práce - tvorba akčných plánov.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Kreatívne riešenie problémov.
 • Prípadové štúdie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Mnohé firmy už dávno zrušili funkciu normovačov. Dnes sa táto práca javí ako nevyhnutná pre efektívne fungovanie organizácie. Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách. Lektor Vám rád odovzdá svoje skúsenosti s prípravou a využitím výkonových noriem v organizácii a ukáže Vám súčasné možnosti a techniky merania spotreby práce v závislosti od typu výroby a produktov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažér útvarov výroby, operační manažéri a ich kľúčoví podriadení, normovačí, lean manažéri, osoby, ktoré sa na tieto pozície pripravujú a ktoré majú záujem zvyšovať efektívnosť výroby a služieb v organizácii.

Lektor

Ing. Emil Suchánek

Ing. Emil Suchánek

Jeden z prvých absolventov špecializácie ASR na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach. Celý profesionálny život sa venuje rozvoju riadenia a organizácií. Absolvoval manažérske stáže v USA, Japonsku a Belgicku. Trénerské zručnosti nadobudol ako interný lektor popri práci programátora a vrcholového manažéra a v projekte britského KHF „Tréning trénerov manažmentu“. Obhájil medzinárodný certifikát trénera manažmentu na Thames Valley University, London, UK. Od roku 1997 pôsobí ako profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny poradca a kouč. Je tiež autorom desiatok úspešných tréningových programov a manuálov.

Referencie

"Bolo to veľmi poučné, mám z toho dobrý pocit. Super občerstvenie." PAN-DUR, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Normovanie - nástroj na zvýšenie efektívnosti práce a zisku spoločnosti

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Účtovníctvo, dane, mzdy

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik