Seminár

Normovanie - nástroj na zvýšenie efektívnosti práce a zisku spoločnosti

Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie  o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách.

Obsahová náplň

 • CPM - Corporate Performance Management a jeho význam pre efektívne fungovanie firmy.
 • Cyklus CPM.
 • Vzťah normovania a merania spotreby práce k systému RĽZ.
 • Dôvody pre určenie noriem a meranie spotreby práce.
 • Nástroje pre prípravu noriem výrobných robotníkov.
 • Nástroje pre prípravu noriem obslužných pracovníkov.
 • Spotreba práce riadiacich a technicko - administratívnych pracovníkov.
 • Meranie spotreby práce.
 • Normovanie a meranie spotreby práce pracovných tímov.
 • Problémy normovania a merania spotreby práce a možnosti ich prekonania.
 • Zvyšovanie efektívnosti a kvality normovania a merania spotreby práce - tvorba akčných plánov.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Kreatívne riešenie problémov.
 • Prípadové štúdie.

Komu je určený

Manažér útvarov výroby, operační manažéri a ich kľúčoví podriadení, normovačí, lean manažéri, osoby, ktoré sa na tieto pozície pripravujú a ktoré majú záujem zvyšovať efektívnosť výroby a služieb v organizácii.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.