Seminár

Neprimerané podmienky v obchode s potravinami

Od 15. 6. 2021 vstupuje do účinnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia euro smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárstve a obchodnými reťazami. Získajte potrebné informácie a diskutujte s odborníkom z praxe..

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Úvod
  • Pôsobnosť zákona o neprimeraných podmienkach
  • Skutkové podstaty neprimeraných podmienok a ich interpretačné a aplikačné problémy
  • Výkon kontroly
  • Správne delikty a sankcie
  • Budúcnosť zákona o neprimeraných podmienkach v kontexte implementácie Smernice 2019/633 o nekalých obchodných praktikách

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.