Seminár

Neprimerané podmienky v obchode s potravinami

Romanca Kopáčková, Peter Vinarčík

Od 15. 6. 2021 vstupuje do účinnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia euro smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárstve a obchodnými reťazami. Získajte potrebné informácie a diskutujte s odborníkom z praxe..

Obsahová náplň

  • Úvod
  • Pôsobnosť zákona o neprimeraných podmienkach
  • Skutkové podstaty neprimeraných podmienok a ich interpretačné a aplikačné problémy
  • Výkon kontroly
  • Správne delikty a sankcie
  • Budúcnosť zákona o neprimeraných podmienkach v kontexte implementácie Smernice 2019/633 o nekalých obchodných praktikách

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Romanca Kopáčková

Romanca má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 2004 pôsobila v tímoch pre riadenie kontroly kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode. V súčasnosti pôsobí ako manažér kvality v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Ďalšie semináre lektora

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

28.10.2021

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

28.10.2021

Bratislava

Romanca Kopáčková, Peter Vinarčík

17.2.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

17.2.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

31.5.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

31.5.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

12.12.2022

ONLINE

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

12.12.2022

Bratislava

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.