Konferencia

Nefinančný ESG reporting v kocke

Ing. Peter Škyrta, Ján Maxim

Podnikateľský úspech stále viac závisí na tom, ako spoločnosti transparentne a dôveryhodne prezentujú svoj výkon v oblasti udržateľnosti a ako sa v ňom priebežne zlepšujú.

Výkonnosť v oblasti nefinančného reportingu sa dnes stáva predpokladom nielen pre pripravenosť na prichádzajúcu európsku legislatívu, ale aj pre posúdenie rizík, budovanie odolnosti a dôveryhodnosti podniku, a vytváranie skutočnej hodnoty.

Na čo sa v oblasti ESG nefinančného reportingu pripraviť v roku 2024?

Aký bol časový vývoj EÚ regulácie pre ESG nefinančný reporting v roku 2023?

ESG téma a s ňou súvisiaci reporting si vyžaduje nové ľudské zdroje, resp. integráciu a prerozdelenie agendy už v zabehnutom tíme.

Pre preukázanie stavu ESG vo Vašej spoločnosti je potrebné sa pripraviť na ESG vykazovanie, ktorým budete preukazovať mieru plnenia ESG požiadaviek.

 

Odpovede Vám prinesieme počas interaktívnej online konferencie.

Konferencia určená pre všetkých, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG vo firme.

7.12.2023

8.30-12.15

ONLINE

189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Harmonogram

Komu je určený

Konferencia určená pre všetkých, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG vo firme.

Partneri

Organizátori konferencie

Partner konferencie:

  

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Škyrta

Peter je skúsený projektový HSE & ESG manažér, technický a legislatívny HSE & ESG konzultant, školiaci HSE & ESG manažér s viac ako 14-ročnými profesionálnymi skúsenosťami v oblasti HSE a ochrany životného prostredia. Má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou systému riadenia EHS & ESG (normy ISO) a výpočtom emisií CHG (CO2) podľa princípov ETS. Má…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k122/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

7.12.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.