Seminár

Nastavenie HR stratégie

Martina Kotvan Belišová

CIELE:

 • Porozumenie dôležitosti HR stratégie pre úspech firmy.
 • Naučiť sa krok za krokom proces tvorby HR stratégie.
 • Získať praktické zručnosti v analýze súčasného stavu a plánovaní budúcich potrieb.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nastavenie HR stratégie

Úvod do HR stratégie

 • Význam HR stratégie: prečo je HR stratégia kľúčová pre úspech firmy
 • Prepojenie HR stratégie s obchodnou stratégiou: ako HR stratégia podporuje celkové ciele firmy
 • Zapojenie kľúčových osôb

Hodnotenie súčasného stavu

 • Metódy hodnotenia súčasného stavu HR: použitie SWOT analýzy, PEST analýzy, interných auditov
 • SWOT analýza: identifikácia silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb

Vytvorenie vízie, hodnôt a stanovenie cieľov

 • Dôležitosť vízie a hodnôt: ako vízia a hodnoty formujú kultúru a smerovanie HR.
 • Vytvorenie dlhodobého smerovania a ambícií HR oddelenia.
 • Identifikácia základných princípov a kultúrnych prvkov, ktoré budú podporovať HR stratégiu.
 • SMART ciele: stanovenie špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časovo viazaných cieľov

Plánovanie pracovnej sily a rozvoja kľúčových kompetencií

 • Forecasting budúcich potrieb pracovnej sily: analýza demografie pracovnej sily, plánované projekty a rast firmy
 • Identifikácia a rozvoj kľúčových kompetencií: stanovenie kompetencií potrebných pre budúcnosť firmy, zhodnotenie medzier oproti súčasnosti, plán rozvoja kompetencií.

Implementácia stratégie, kontrola a hodnotenie

 • Kroky k úspešnej implementácii HR stratégie: fázovanie, priradenie zodpovedností, zdroje.
 • Monitoring a hodnotenie úspešnosti: stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI‘s), pravidelný monitoring, revízie.

Komu je určený

 • HR manažérov zodpovedných za strategické riadenie ľudských zdrojov vo firmách
 • HR špecialistov, ktorí sa chcú posunúť na strategickú úroveň riadenia a hľadajú metódy a nástroje na tvorbu a implementáciu HR stratégie
 • Lídrov, manažérov a všetkých, ktorí hľadajú ako zlepšiť efektivitu riadenia ľudských zdrojov a prispieť k dosiahnutiu obchodných výsledkov

Harmonogram školenia: Nastavenie HR stratégie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nastavenie HR stratégie

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.